Dnes je pátek, 22. února 2019.
www.vrytmu.cz   // domů

Hudba, Zdraví, Muzikoterapie

a stránkách VRYTMU - Léčivé Rytmy v Nás, Léčení Zvukem, Léčivá Síla Zvuku, Muzikoterapie bych rád věnoval pozornost zvuku a vibracím, jako akusticko-energetického aspektu, který je při péči o zachování lidského zdraví a kvalitního životního prostředí často velmi přehlížen a patří mu budoucnost.

My jsme Zvuk Vesmírného Stromu Života

Zvu na tyto stránky všechny příznivce léčivých harmonických tónů a vibrací, příznivce zajímající se o sílu Zvuku, Vibrací, Energie, a o možnostech praktického využití zvukových vibrací v denním životě. Hlavním tématem těchto stránek budou témata hudby, hudebních nástrojů, energetického působení hudby a vibrací na člověka a různé směry muzikoterapie s holistickým a humanitním pojetím.

Hudba a Zvuk léčí, nevytváří pouze náladu a smyslový prožitek.

Projekt VRYTMU - V RYTMU TEPU SRDCE, V RYTMU TEPU MATKY ZEMĚ, V RYTMU VESMÍRU zahrnuje  muzikoterapeutické programy a prožitkové programy VrytmuHraní.

Programy VRYTMUHRANÍ zahrnuje hudebně improvizační prožitkové programy, prožitkové hry a hraní na přírodní hudební nástroje pro děti a dospělé. V programech propojujeme hudbu s pohybem, tancem a energetickými systémy člověka a prostředí.

Součástí programů VrytmuHraní jsou dílčí Programy  RYTMY v NÁS, které  zahrnují krátkodobé programy a  Programy V RYTMU STROMU ŽIVOTA zahrnující prožitkové a hudební vícedenní programy pro veřejnost. Programy GONGs HARMONY a RELAX HARMONY využívající léčebných možností našich nástrojů.

Projekt " ZVUKOVÁ LÉČIVÁ PYRAMIDA NA CESTÁCH ". Pyramida člověku poskytuje prožitek synchronicity propojení vibrací zvuků s energiemi člověka, Matky Země, Universa v jednotný Tvořící Rytmus Vesmírného Stromu Života.

Programy VRYTMU v pdf

Je doba kdy lidé potřebují kvalitativně změnit svoje Rytmy a opět se vyladit na buněčné a energetické úrovni na Rytmy Matky Země, Rytmy Universa, navrátit se k Rytmům Stvoření. Je nutné se opět vyladit a navrátit k Rytmům Vesmírného Stromu Života.

Edgar Cayce - Zvuk a vibrace je medicínou budoucnosti

N.Tesla - Přeješ-li si poznat Universum, tak přemýšlej o Energii, Frekvencích a Vibracích.


"Poznání krásy světa je cílem našeho úsilí….“

Člověk se začíná po mnoha tisíciletích své existence, během obrovských změn, které nastaly v evolučním vývoji na Matce Zemi, odklánět od svého přirozeného bytí a ocitá se ve stavu věčného „boje“ o přežití Země a sebe sama. Začíná výrazně ovlivnovat a narušovat energetické pole Země a následně energetická pole celého Vesmíru. Nastal Čas, kdy je třeba vzít Osud do svých rukou, obnovit v sobě přirozené proudění vnitřní energie a vydat se na cestu duchovního naplnění věku Vodnáře, vydat se na Návrat k Tvořícím Rytmům Vesmírného Stromu Života. Čím více lidí bude znát alternativní léčebné metody, prakticky používat je v praktickém životě, praktikovat mystické znalosti, tím lepší bude svět okolo a i Bytí každého z nás.

Byl bych rád, kdybychom se vydali hledat cestičky a cesty, které nás opět přivedou k umění pracovat se Zvukem, který léčí, energetizuje a harmonizuje nás, naše okolí, náš svět, Vesmír. Nenechme se naší pyšnou kulturou a lidskou společností zahnat do úzkých mantinelů nesvobody a arogance, manipulace a nedejme se kulisami rostoucího hluku okolí svést  z Cesty naší přirozené Dokonalosti a harmonických tvořících Rytmů Vesmíru.

Společně se můžeme pokusit objevit způsoby, jak používat metody léčení a samoléčení pomocí Rytmů a zvuků těla, zvuků hudebních i nehudebních nástrojů, zvuků Matky Přírody, Zvuků Universa. Můžeme zkusit opět pocítit, jak blahodárné a uzdravující na naši psychiku a organismus a energetické systémy jsou jednoduché prostředky, které jsou dostupné každému z nás, a které vylučují manipulaci s naším vědomím, které neustále silněji tvaruje současná egoistická společnost, média a různé školy.

Hudba a zvuk jsou jak letní teplý déšť, jež má magickou moc smýt z nás všechny nečistoty na těle i Duši, a vyklenout harmonii Duhy v našem Bytí. Zvuk má obrovskou moc, je uzdravující, tvůrčí, pozitivní. V rukou nepovolaných může být ale i negativní, manipulující a ničící.

Vědomým používáním zvuku-vibrací-energií a naší mysli, můžeme změnit, v našem životě mnohé. Energie slova jako samotného zvuku je důležitou činností v přirozeném světě a její znalost je další gramotností ve vývoji člověka.

O Zvuku toho lze zajisté říci mnoho, ale pokud jej chceme pochopit, čerpejme z zejména vlastních zkušeností a prožitků. Když se zaposloucháme otevřeným srdcem do písní, zvuků, vibrací, tak ve svém nitru najdeme v jeho labyrintu mnoho nádherných světů, jež čekají na pouze a jen na naše objevení.

A protože hudba je i světem imaginací a emocí, budu k vám někdy hovořit jejich řečí, řečí, jež je mi blízká. Hudba je přímou cestou do našeho nitra, cestou Tvoření a radosti. Když budete chtít, otevřete své duševní okno do chrámu těla  a Duše a vibracemi rozehraje nové hry radosti, nadějí a hojnosti. Nechme zase zpívat svou Duši, naplňme chrám našich těl harmonií, melodií a rytmem zvuků, na chvíli se ztratíme v čase a prostoru, a přes vibrace zvuků a tajemství písní se naučíme vnímat svět těla a Duše a uzdravovat je.

Každý jsme jedinečný dokonalý hudební nástroj, jež je dechem Vesmíru rozezvučen v Dokonalosti Bytí. Krása zvuku lidských bytostí je jedinečná v dokonalosti Stvoření.

Hudba, zvuk a vibrace obecně, jsou velmi důležitým prvkem, zásadně ovlivňující naše zdraví a prostředí. Jsou mocnou silou, kterou lze použít k uzdravení a nastolení harmonie mezi lidmi, společnostmi, zeměmi, Universem. Hudba a zvuk je jednou z mnoha variant k dosažení zdraví a vnitřního míru a klidu. Správně volené zvuky a hudba nám mohou pomoci v získání psychického a fyzického souladu a vyrovnanosti.

Nechme svou Duši zase poslouchat hudbě ptáků, větru, vody, Matky Země a ohně. Pojďme se vydat na dvě nádherné stezky, jíž jsou hudba a příroda, stezky vedoucí ke Světlu, k přírodnímu šamanismu. Hudba vám může pomoci opět otevřít srdce pro energie bezpodmínečné lásky a souladu.

Využijme naše bohaté kulturní prostředí s bohatou dávnou i současnou historii. Jsme kulturní oblast se silnými keltskými a slovanskými kořeny šamanismu, jež jsou hluboce zakořeněny po věky v nás a čekají pouze na naše znovuobjevení a uvedení do života. Pojďme postupně opět nahlédnout do tajů bohaté staré slovanské spirituality, která je naší skutečnou přirozenou, přírodní tradicí. Zkusme opět oživt v sobě energie a vědomí božských bytostí, patřících mezi ochránce našeho národa a našeho slovanského kmene. Pokud se nám podaří společně se napojit na moudrost našich předků a oživit v nás tento magický typ moudrosti, mohou se dít Věci...

Nedejme se již ovlivnit různými dogmaty a nesvobodou náboženskcýh systémů a různých omezujících konceptů a manipulaci spirituálních i odborných, jež vše původní, spirituální, vědoucí a silné téměř zničily během několika posledních staletí. Jsme svobodné a silné Bytosti s neomezenými možnostmi Tvoření. Doba různých Gurů a jejich nesvobodných dogmat je nenávratně pryč, vše je v Nás, Tedy Tvořme.

Pojďme najít hudbu, která pronikne všemi Vašimi energetickými těly a systémy, bezprostředně prohovoří k vašemi srdci a Duši, připomene vám naši jedinečnou Celistvost a spojení s tvořivou Prasílou Vesmíru, a pomůže nám opět toto spojení prožít a navázat.

Pokud se nám podaří Hudbu prožít na buněčné a energetické úrovni, opět integrovat Vesmírné přirozená Vibrace svou Duší, snad se nám podaří udělat malý krůček v celkovém evolučním vývoji lidstva, ale i od současného kultu intelektu k morálce a návratu k Přirozenu a k Vesmírným Zákonům.

Pečlivě vybraná a prožitá hudba nám může být silným prostředkem k dosažení souladu, zdraví a rozšíření našeho duchovního vědomí.

Tím, že právě Harmonie a Řád jsou přítomny již v samotných hudebních matematických zákonitostech, je Hudba jedním z nejpůsobivějších a nejdostupnějších prostředků, jež promlouvá přímo k vaší Duši, dokáže pohnout srdcem, rozeznít cit, a rozjasnit a probudit vůli, dokáže Tvořit.

Věřím, že kosmický Dech Hudby vás bude inspirovat, a bude katalyzátorem pro vaše zrození do nového věku Vodnáře.

Přeji Vám všem, aby se ten pravý Zvuk dotkl samé podstaty Vaší Duše, a dal vám okusit dokonalosti harmonie a klidu v dnešním světě akustického a duchovního smogu.

Jaroslav Galáš

Bubnování

POSVÁTNÉ V BUBNECH

(K ČEMU NÁS MOHOU VÉST)

Buben měl a stále má hlubokou symboliku a magické funkce. Buben se objevuje už v paleolitických skalních kresbách. Už tehdy lidé poznali, že bubnování s určitým počtem úderů aktivuje mozek na určité vlnové délce, a léčí člověka a společnost. Buben se používal,   a používá ve společnosti Afričanů, Eskymáků, severaoamerických indiánů, australských Aboridžinců, sibiřských národů, v časech dobrých i špatných. V mnoha náboženstvích se využívá bubnování a jiných rytmických zvuků v mnoha posvátných obřadech. Když má společenství nějaký problém, tak šaman či duchovní hraje na buben proto, aby se vyhnal špatné duchy a vlivy, které jej zapříčinily. Ale v dobách velké radosti se hraje také na buben a dobrotivé nadpřirozené síly jsou jím zvány ke společné oslavě života.

Afrika je ohromným zdrojem fascinujících rytmů a rituálů (černošské obyvatelstvo, otroci jež je šířili) na Haiti, Cubě, v Brazílii, Jamaice, Panenských ostrovech, Trinidadu.

Bubny používané v běžném životě lidí - světské bubny, řeší v mnoha kulturách takové všední věci a otázky jako je ulehčení námluv, války, komunikaci, odpočinek. Posvátné bubny, skrze které promlouvají a zpívají Bohové, jsou nástroji duchovních a šamanů, skrze ně lidé zpět mají možnost promlouvat k Bohům, spojovat se s Universem. Bubnováním a údery sdělují historii a tajemství v jednotlivých kultech, nabízí klíč k řešení problémů, vedou k exstatickému emocionálnímu rozpoložení, uvolnění a uzdravování lidí a společnosti. Rituály, bubnování a služba šamana nebo duchovního slouží k potvrzení síly a moci, k radosti a zdraví a k utužení společenství lidí pod očima starodávných Bohů, k opětovnému setkání s vyššími silami, jež lidstvo ztratilo.

Když je posvátné odstraněno z našeho života zde na Zemi, ztrácíme Dotek s Přírodou, Matkou Zemí a se Stvořitelem. Ztrácíme Dotek s přírodními rytmy a rytmy Universa, ztrácíme dotek sami se sebou, lidé navzájem ztrácí komunikaci, ztrácíme Spojení se Stvořitelem a jeho Energiemi pro naše těla zde na Zemi. Naše těla a mysl bez napojení na vyšší energie chátrají, a jsme uvrženi hluboko do materialismu. Je nutné si opět uvědomit, že jsme Duchovní Bytosti, bydlící v těle Člověka, delegované zde na Zemi pro získávání Zkušeností a vývoje Vědomí.

Jedním z nástrojů, který nám může pomoci si opět uvědomit a vzpomenout, že jsme Duchovní Bytosti, je buben. Kontaktem s ním a naladěním se na buben, může být opět probuzena posvátnost našeho Bytí zde na Zemi.

Když bubnujeme, nastává magická chvíle, a buben se stává naším učitelem. Bubnování je aktivní meditací. Buben nás, když budeme chtít, bude učit od momentu, kdy si k němu sedneme, a začneme se s ním přátelit. Začneme poznávat jeho vlastnosti, energie, zpěv, v intimních dotycích nám sdělí tajemství jen pro nás. Začnou se vynořovat naše bloky jako jsou perfekcionismus, netrpělivost, netolerace, strach a obavy, obviňování, závist, pýcha. Upamatujeme se, že nejsme perfektní, že máme své díry, jež můžeme prací na sobě zacelit, a zvýšenými vibracemi se opět přiblížit k Stvořiteli.

Buben je jako žena, je ženský a jemný, jeho původ leží v starodávné Bohyni. Když muž i žena bubnuje, tak sebe uzemňuje, a posílá enegii ze své hlavy a těla dolů do Matky Země. Bubnování ale zejména otevírá ženskost, jež je v současném světě potlačena, a když bubnujeme, cítíme se uzemnění a spojení se zemí. Myšlení je doménou mužství, a bubnování může vytvářet opět rovnováhu, buben a my jsme uzemněni a inspirováni energiemi Země. Postupně dochází k vybalancování energií mezi polaritou muže a ženy, kteréž energie jsou součástí každého z nás.

Když jsme bubnem probuzeni a vzdáme čest jeho rytmu přicházejícími skrze buben a naše ruce, tak se probouzí opět vnitřní uzdravování nás samých, uzdravování, které je navenek manifestováno i léčením naší ničené Planety. Části naší vypleněné zničené Země jsou naší vizitkou, vizitkou již silně volajících zpřetrhaných vláken spojení našeho Bytí se Zemí a Vesmírem. Technologie a mechanistické materialistické nazírání na naši Matku Zemi jako na mrtvý kus hmoty, jako něco, co lze beztrestně vykrást a vyplenit, je něco, čemu věří spousta lidí. Mnoho lidí, zejména mužů, nelítostně usiluje o nezávislost, odloučení se od ženy, chce všeho více a více, a hned. Důsledkem tohoto jejich přístupu k naší Zemi je její krize, a v současné době jsme na rozcestí o přežití.

Bubny nás opět můžou spojit s naší Duší a Duchem, nastartovat uvědomění si souvislostí ve světě pozemském a ve světě Věčnosti, mohou nám dodat odvahu a bojového ducha. Každý jsme jedním Hlasem a zároveň jsme všichni propojeni do jednoho posvátného celku Stvoření. Strach, jež zesiluje, nás rozděluje, bubnování strachy v nás rozpouští a umožňuje léčení.

Každý buben má svůj vlastní osobitý unikátní hlas a vibrace. Buben si Vás vyhledá  a vyhlíží vás toužebně, záleží jen, jak mnoho vy hledáte jeho a jeho hlas. Když budete poslouchat a vybírat buben oběmi mozkovými hemisférami, celou svou Bytostí, tak spojení bude navázáno. Prociťujte potom jeho vibrace, podržte svůj buben před svým srdcem a nasměrujte léčivé vibrace na svalstvo, které chrání  a uchovává ve Vás vaši Lásku.

Každé dřevo a každá kůže použitá na hlavu bubnu, působí také svými vlastními léčivými vibracemi. Kůže losí, jelení, kozí, dřeva mahagonová, dubová, lipová a jiná, vše svými neopakovatelnými vibracemi nám pomáhá hluboce léčit naše nemocné vnitřní dítě. Pomáhá nám nechat téci i naše léčivé slzy a pomáhá nám náš zármutek, bolesti srdce a bolesti zmenšit a nechat vyjít v ulevující bolesti zevnitř ven. Dovoluje nám otevřít naše srdce a učit se hovořit k lidem a světu skrze své srdce, otevřít se Vesmírné energii. Umožní nám uvolnit pocit prázdnosti a navodit vlastní tvořivé vyjádření se v životě. Pomáhá nám spojit se s Vesmírnou životodárnou energií a se Zemí, spojit se s naším životním centrem v nás.

Můžeme si představit dítě, jenž prochází bubnem, nebo v bubnu bydlí. Když na buben hrajeme, zároveň rozvíjíme přátelství s bubnem a s dítětem v bubnu a v nás. Rozvíjíme si smysl o našem vlastní rytmu, ladnosti pohybů a nadhledu. Rozvíjíme si způsob dětského hraní, hraní bez programů a omezení. Obnovme opět spojení s naší nevinností a čistotou naší dětské Duše, abychm obnovili naše spojení s naším srdcem, a posílili naše duševní spojení skrze muziku, hraní, divadlo, rituály. Pomohou nám nalézt cestu k fungujícím rodinám, jež s láskou pečují o své děti a staré. Vytvořme bezpečný prostor každému z nás, jenž umožní najít a rozvinout náš nejvyšší potenciál v každém v nás, v našem těle, emocích, mysli a Duši.

Akt Tvořivosti skrze vyjádření se uměním a mistrovstvím vede k postupnému probuzení se naší Duše.

Čas je umění. Lidská duše má vrozenou touhu Tvořit a tvořivé vyjádření je nejvyšší hodnotou, je principem celého Vesmíru ve vývoji Vědomí. Zaměřování se na výsledky, život v budoucnosti či minulosti je iluzí, iluzí nikam nevedoucí. Pokud máme strnulé představy, když je naše mysl strnulá a dogmatická, živoucí dech v nás se zastavuje a Život umírá. Jen žití Života v přítomném okamžiku, s odvahou se postavit procesu životních situací a odpojit se z myšlenek na výsledky a závěry, programy, je smyslem, jak se dostat opět k sobě a k Vesmíru. Věřme naší vrozené schopnosti pohybu bez odporu k přírodním rytmům Vesmíru, hojnosti, milosrdenství, lásky a pohody. Mým záměrem je pomoci zvyšování našeho vědomého kontaktu a opětovného spojení mezi naším tělem a duší, a  mezi sebou navzájem. Volání a žití v přírodních rytmech nás učí, učí nas v tichu a prostoru našeho Bytí. Každý může najít svůj vlastní Hlas a manifestovat svoji energii v přítomném čase.

Mým jedním snem je, aby i u nás začaly fungovat v různých městech „Bubnovací kruhy“. Lidé při bubnování nalézají radost, dovádí a skotačí ve své přirozenosti a zároveň odstraňují nahromaděný stres, a dají průchod přírodním biochemickým procesům, které nastartují jejich imunitní systém a léčení. Jako přídavek dostanou meditativní transcendentí zkušenost, která uspokojí jejich duševní potřeby. Naučí se opět hrát si jako děti, s totálně bláznivou radostí. Kruhy jsou vždy magickými, chaotické energie a rytmus nesený na začátku se přemění na něco magicky krásného, každý je rovnocenně nesen sílou kruhu.

Buben pouze je, je s jeho uzdravujícími vibracemi, respektujícím naše vlastní energie, rytmy a údery. Zábava a radost je něco, co nám říká, že Vesmír je v perfektní harmonii a strach, jež je universální ničitel harmonie, se bude bát sám sebe.

Bubnování je cestou komunikace, která probíhá na druhé straně verbálních projevů a doteků, probíhá v hlubokých netušených prostorách každého z nás.

Zvu Vás, a dodávám odvahu a sebedůvěru každému z Vás, aby se zkusil zúčastnit bubnování v kruhu, a navrátil se zpět k Magii našich přírodních rytmů, spontálnosti a radosti. Cesta do Království Nebe je možná skrze dětské kvality, jenž jsme v sobě zavřeli, kvality jako je nevinnost a důvěra, víra, bezpodmínečná láska, naděje, úcta, odpuštění. Vážením si sebe samého, milováním sebe a bytím v komunitě podobně smýšlejících lidí se můžeme naučit zlomit to staré a nepotřebné v sobě a pomoci zvítězit Tvořivosti v sobě.

K nalezení Tvořivosti ve vás a nastartování samoléčení nám dopomůžou i jednoduchá bioenergetická cvičení. Tato jednoduchá cvičení při pravidelném cvičení Vám dokáží změnit Váš život a odhalit netušené možnosti Vaší Tvořivosti. Spojením těchto cvičení s dalšími vibračními technikami, mezi něž náleží i bubnování synergicky posílí Váš energetický systém a následně tělesné a duševní zdraví.


Jarek Galáš

Novinky

První strana Předchozí strana  stránka 2 z 8  Následující strana Poslední strana
ECHOfestival Znojmo(13.08. 2012)
ECHOfestival Znojmo 1.12.2012, Energetické chování organismu člověka. Plakát 1, Plakát 2
Čajovna Kratochvíle(13.08. 2012)
Čajovna Kratochvíle, Benefiční koncert pro kojenecký ústav, Sonic Halo a Lidotep, Olomouc 17.prosince 2013,hostování, 19.00, plakátek
Výroba šamanských bubnů s rituály a tancem(03.07. 2012)

Výroba šamanských bubnů s rituály a tancem a zvuky přírodních hudebních nástrojů.

Krkonoše 24.8.-26.8.2012. www.luciecapkova.navratil.cz

Přihláška, plakátek

První strana Předchozí strana  stránka 2 z 8  Následující strana Poslední strana