Dnes je pátek, 22. února 2019.
www.vrytmu.cz   // domů

Hudba, Zdraví, Muzikoterapie

a stránkách VRYTMU - Léčivé Rytmy v Nás, Léčení Zvukem, Léčivá Síla Zvuku, Muzikoterapie bych rád věnoval pozornost zvuku a vibracím, jako akusticko-energetického aspektu, který je při péči o zachování lidského zdraví a kvalitního životního prostředí často velmi přehlížen a patří mu budoucnost.

My jsme Zvuk Vesmírného Stromu Života

Zvu na tyto stránky všechny příznivce léčivých harmonických tónů a vibrací, příznivce zajímající se o sílu Zvuku, Vibrací, Energie, a o možnostech praktického využití zvukových vibrací v denním životě. Hlavním tématem těchto stránek budou témata hudby, hudebních nástrojů, energetického působení hudby a vibrací na člověka a různé směry muzikoterapie s holistickým a humanitním pojetím.

Hudba a Zvuk léčí, nevytváří pouze náladu a smyslový prožitek.

Projekt VRYTMU - V RYTMU TEPU SRDCE, V RYTMU TEPU MATKY ZEMĚ, V RYTMU VESMÍRU zahrnuje  muzikoterapeutické programy a prožitkové programy VrytmuHraní.

Programy VRYTMUHRANÍ zahrnuje hudebně improvizační prožitkové programy, prožitkové hry a hraní na přírodní hudební nástroje pro děti a dospělé. V programech propojujeme hudbu s pohybem, tancem a energetickými systémy člověka a prostředí.

Součástí programů VrytmuHraní jsou dílčí Programy  RYTMY v NÁS, které  zahrnují krátkodobé programy a  Programy V RYTMU STROMU ŽIVOTA zahrnující prožitkové a hudební vícedenní programy pro veřejnost. Programy GONGs HARMONY a RELAX HARMONY využívající léčebných možností našich nástrojů.

Projekt " ZVUKOVÁ LÉČIVÁ PYRAMIDA NA CESTÁCH ". Pyramida člověku poskytuje prožitek synchronicity propojení vibrací zvuků s energiemi člověka, Matky Země, Universa v jednotný Tvořící Rytmus Vesmírného Stromu Života.

Programy VRYTMU v pdf

Je doba kdy lidé potřebují kvalitativně změnit svoje Rytmy a opět se vyladit na buněčné a energetické úrovni na Rytmy Matky Země, Rytmy Universa, navrátit se k Rytmům Stvoření. Je nutné se opět vyladit a navrátit k Rytmům Vesmírného Stromu Života.

Edgar Cayce - Zvuk a vibrace je medicínou budoucnosti

N.Tesla - Přeješ-li si poznat Universum, tak přemýšlej o Energii, Frekvencích a Vibracích.


"Poznání krásy světa je cílem našeho úsilí….“

Člověk se začíná po mnoha tisíciletích své existence, během obrovských změn, které nastaly v evolučním vývoji na Matce Zemi, odklánět od svého přirozeného bytí a ocitá se ve stavu věčného „boje“ o přežití Země a sebe sama. Začíná výrazně ovlivnovat a narušovat energetické pole Země a následně energetická pole celého Vesmíru. Nastal Čas, kdy je třeba vzít Osud do svých rukou, obnovit v sobě přirozené proudění vnitřní energie a vydat se na cestu duchovního naplnění věku Vodnáře, vydat se na Návrat k Tvořícím Rytmům Vesmírného Stromu Života. Čím více lidí bude znát alternativní léčebné metody, prakticky používat je v praktickém životě, praktikovat mystické znalosti, tím lepší bude svět okolo a i Bytí každého z nás.

Byl bych rád, kdybychom se vydali hledat cestičky a cesty, které nás opět přivedou k umění pracovat se Zvukem, který léčí, energetizuje a harmonizuje nás, naše okolí, náš svět, Vesmír. Nenechme se naší pyšnou kulturou a lidskou společností zahnat do úzkých mantinelů nesvobody a arogance, manipulace a nedejme se kulisami rostoucího hluku okolí svést  z Cesty naší přirozené Dokonalosti a harmonických tvořících Rytmů Vesmíru.

Společně se můžeme pokusit objevit způsoby, jak používat metody léčení a samoléčení pomocí Rytmů a zvuků těla, zvuků hudebních i nehudebních nástrojů, zvuků Matky Přírody, Zvuků Universa. Můžeme zkusit opět pocítit, jak blahodárné a uzdravující na naši psychiku a organismus a energetické systémy jsou jednoduché prostředky, které jsou dostupné každému z nás, a které vylučují manipulaci s naším vědomím, které neustále silněji tvaruje současná egoistická společnost, média a různé školy.

Hudba a zvuk jsou jak letní teplý déšť, jež má magickou moc smýt z nás všechny nečistoty na těle i Duši, a vyklenout harmonii Duhy v našem Bytí. Zvuk má obrovskou moc, je uzdravující, tvůrčí, pozitivní. V rukou nepovolaných může být ale i negativní, manipulující a ničící.

Vědomým používáním zvuku-vibrací-energií a naší mysli, můžeme změnit, v našem životě mnohé. Energie slova jako samotného zvuku je důležitou činností v přirozeném světě a její znalost je další gramotností ve vývoji člověka.

O Zvuku toho lze zajisté říci mnoho, ale pokud jej chceme pochopit, čerpejme z zejména vlastních zkušeností a prožitků. Když se zaposloucháme otevřeným srdcem do písní, zvuků, vibrací, tak ve svém nitru najdeme v jeho labyrintu mnoho nádherných světů, jež čekají na pouze a jen na naše objevení.

A protože hudba je i světem imaginací a emocí, budu k vám někdy hovořit jejich řečí, řečí, jež je mi blízká. Hudba je přímou cestou do našeho nitra, cestou Tvoření a radosti. Když budete chtít, otevřete své duševní okno do chrámu těla  a Duše a vibracemi rozehraje nové hry radosti, nadějí a hojnosti. Nechme zase zpívat svou Duši, naplňme chrám našich těl harmonií, melodií a rytmem zvuků, na chvíli se ztratíme v čase a prostoru, a přes vibrace zvuků a tajemství písní se naučíme vnímat svět těla a Duše a uzdravovat je.

Každý jsme jedinečný dokonalý hudební nástroj, jež je dechem Vesmíru rozezvučen v Dokonalosti Bytí. Krása zvuku lidských bytostí je jedinečná v dokonalosti Stvoření.

Hudba, zvuk a vibrace obecně, jsou velmi důležitým prvkem, zásadně ovlivňující naše zdraví a prostředí. Jsou mocnou silou, kterou lze použít k uzdravení a nastolení harmonie mezi lidmi, společnostmi, zeměmi, Universem. Hudba a zvuk je jednou z mnoha variant k dosažení zdraví a vnitřního míru a klidu. Správně volené zvuky a hudba nám mohou pomoci v získání psychického a fyzického souladu a vyrovnanosti.

Nechme svou Duši zase poslouchat hudbě ptáků, větru, vody, Matky Země a ohně. Pojďme se vydat na dvě nádherné stezky, jíž jsou hudba a příroda, stezky vedoucí ke Světlu, k přírodnímu šamanismu. Hudba vám může pomoci opět otevřít srdce pro energie bezpodmínečné lásky a souladu.

Využijme naše bohaté kulturní prostředí s bohatou dávnou i současnou historii. Jsme kulturní oblast se silnými keltskými a slovanskými kořeny šamanismu, jež jsou hluboce zakořeněny po věky v nás a čekají pouze na naše znovuobjevení a uvedení do života. Pojďme postupně opět nahlédnout do tajů bohaté staré slovanské spirituality, která je naší skutečnou přirozenou, přírodní tradicí. Zkusme opět oživt v sobě energie a vědomí božských bytostí, patřících mezi ochránce našeho národa a našeho slovanského kmene. Pokud se nám podaří společně se napojit na moudrost našich předků a oživit v nás tento magický typ moudrosti, mohou se dít Věci...

Nedejme se již ovlivnit různými dogmaty a nesvobodou náboženskcýh systémů a různých omezujících konceptů a manipulaci spirituálních i odborných, jež vše původní, spirituální, vědoucí a silné téměř zničily během několika posledních staletí. Jsme svobodné a silné Bytosti s neomezenými možnostmi Tvoření. Doba různých Gurů a jejich nesvobodných dogmat je nenávratně pryč, vše je v Nás, Tedy Tvořme.

Pojďme najít hudbu, která pronikne všemi Vašimi energetickými těly a systémy, bezprostředně prohovoří k vašemi srdci a Duši, připomene vám naši jedinečnou Celistvost a spojení s tvořivou Prasílou Vesmíru, a pomůže nám opět toto spojení prožít a navázat.

Pokud se nám podaří Hudbu prožít na buněčné a energetické úrovni, opět integrovat Vesmírné přirozená Vibrace svou Duší, snad se nám podaří udělat malý krůček v celkovém evolučním vývoji lidstva, ale i od současného kultu intelektu k morálce a návratu k Přirozenu a k Vesmírným Zákonům.

Pečlivě vybraná a prožitá hudba nám může být silným prostředkem k dosažení souladu, zdraví a rozšíření našeho duchovního vědomí.

Tím, že právě Harmonie a Řád jsou přítomny již v samotných hudebních matematických zákonitostech, je Hudba jedním z nejpůsobivějších a nejdostupnějších prostředků, jež promlouvá přímo k vaší Duši, dokáže pohnout srdcem, rozeznít cit, a rozjasnit a probudit vůli, dokáže Tvořit.

Věřím, že kosmický Dech Hudby vás bude inspirovat, a bude katalyzátorem pro vaše zrození do nového věku Vodnáře.

Přeji Vám všem, aby se ten pravý Zvuk dotkl samé podstaty Vaší Duše, a dal vám okusit dokonalosti harmonie a klidu v dnešním světě akustického a duchovního smogu.

Jaroslav Galáš

Bubnování

POSVÁTNÉ V BUBNECH

(K ČEMU NÁS MOHOU VÉST)

Buben měl a stále má hlubokou symboliku a magické funkce. Buben se objevuje už v paleolitických skalních kresbách. Už tehdy lidé poznali, že bubnování s určitým počtem úderů aktivuje mozek na určité vlnové délce, a léčí člověka a společnost. Buben se používal,   a používá ve společnosti Afričanů, Eskymáků, severaoamerických indiánů, australských Aboridžinců, sibiřských národů, v časech dobrých i špatných. V mnoha náboženstvích se využívá bubnování a jiných rytmických zvuků v mnoha posvátných obřadech. Když má společenství nějaký problém, tak šaman či duchovní hraje na buben proto, aby se vyhnal špatné duchy a vlivy, které jej zapříčinily. Ale v dobách velké radosti se hraje také na buben a dobrotivé nadpřirozené síly jsou jím zvány ke společné oslavě života.

Afrika je ohromným zdrojem fascinujících rytmů a rituálů (černošské obyvatelstvo, otroci jež je šířili) na Haiti, Cubě, v Brazílii, Jamaice, Panenských ostrovech, Trinidadu.

Bubny používané v běžném životě lidí - světské bubny, řeší v mnoha kulturách takové všední věci a otázky jako je ulehčení námluv, války, komunikaci, odpočinek. Posvátné bubny, skrze které promlouvají a zpívají Bohové, jsou nástroji duchovních a šamanů, skrze ně lidé zpět mají možnost promlouvat k Bohům, spojovat se s Universem. Bubnováním a údery sdělují historii a tajemství v jednotlivých kultech, nabízí klíč k řešení problémů, vedou k exstatickému emocionálnímu rozpoložení, uvolnění a uzdravování lidí a společnosti. Rituály, bubnování a služba šamana nebo duchovního slouží k potvrzení síly a moci, k radosti a zdraví a k utužení společenství lidí pod očima starodávných Bohů, k opětovnému setkání s vyššími silami, jež lidstvo ztratilo.

Když je posvátné odstraněno z našeho života zde na Zemi, ztrácíme Dotek s Přírodou, Matkou Zemí a se Stvořitelem. Ztrácíme Dotek s přírodními rytmy a rytmy Universa, ztrácíme dotek sami se sebou, lidé navzájem ztrácí komunikaci, ztrácíme Spojení se Stvořitelem a jeho Energiemi pro naše těla zde na Zemi. Naše těla a mysl bez napojení na vyšší energie chátrají, a jsme uvrženi hluboko do materialismu. Je nutné si opět uvědomit, že jsme Duchovní Bytosti, bydlící v těle Člověka, delegované zde na Zemi pro získávání Zkušeností a vývoje Vědomí.

Jedním z nástrojů, který nám může pomoci si opět uvědomit a vzpomenout, že jsme Duchovní Bytosti, je buben. Kontaktem s ním a naladěním se na buben, může být opět probuzena posvátnost našeho Bytí zde na Zemi.

Když bubnujeme, nastává magická chvíle, a buben se stává naším učitelem. Bubnování je aktivní meditací. Buben nás, když budeme chtít, bude učit od momentu, kdy si k němu sedneme, a začneme se s ním přátelit. Začneme poznávat jeho vlastnosti, energie, zpěv, v intimních dotycích nám sdělí tajemství jen pro nás. Začnou se vynořovat naše bloky jako jsou perfekcionismus, netrpělivost, netolerace, strach a obavy, obviňování, závist, pýcha. Upamatujeme se, že nejsme perfektní, že máme své díry, jež můžeme prací na sobě zacelit, a zvýšenými vibracemi se opět přiblížit k Stvořiteli.

Buben je jako žena, je ženský a jemný, jeho původ leží v starodávné Bohyni. Když muž i žena bubnuje, tak sebe uzemňuje, a posílá enegii ze své hlavy a těla dolů do Matky Země. Bubnování ale zejména otevírá ženskost, jež je v současném světě potlačena, a když bubnujeme, cítíme se uzemnění a spojení se zemí. Myšlení je doménou mužství, a bubnování může vytvářet opět rovnováhu, buben a my jsme uzemněni a inspirováni energiemi Země. Postupně dochází k vybalancování energií mezi polaritou muže a ženy, kteréž energie jsou součástí každého z nás.

Když jsme bubnem probuzeni a vzdáme čest jeho rytmu přicházejícími skrze buben a naše ruce, tak se probouzí opět vnitřní uzdravování nás samých, uzdravování, které je navenek manifestováno i léčením naší ničené Planety. Části naší vypleněné zničené Země jsou naší vizitkou, vizitkou již silně volajících zpřetrhaných vláken spojení našeho Bytí se Zemí a Vesmírem. Technologie a mechanistické materialistické nazírání na naši Matku Zemi jako na mrtvý kus hmoty, jako něco, co lze beztrestně vykrást a vyplenit, je něco, čemu věří spousta lidí. Mnoho lidí, zejména mužů, nelítostně usiluje o nezávislost, odloučení se od ženy, chce všeho více a více, a hned. Důsledkem tohoto jejich přístupu k naší Zemi je její krize, a v současné době jsme na rozcestí o přežití.

Bubny nás opět můžou spojit s naší Duší a Duchem, nastartovat uvědomění si souvislostí ve světě pozemském a ve světě Věčnosti, mohou nám dodat odvahu a bojového ducha. Každý jsme jedním Hlasem a zároveň jsme všichni propojeni do jednoho posvátného celku Stvoření. Strach, jež zesiluje, nás rozděluje, bubnování strachy v nás rozpouští a umožňuje léčení.

Každý buben má svůj vlastní osobitý unikátní hlas a vibrace. Buben si Vás vyhledá  a vyhlíží vás toužebně, záleží jen, jak mnoho vy hledáte jeho a jeho hlas. Když budete poslouchat a vybírat buben oběmi mozkovými hemisférami, celou svou Bytostí, tak spojení bude navázáno. Prociťujte potom jeho vibrace, podržte svůj buben před svým srdcem a nasměrujte léčivé vibrace na svalstvo, které chrání  a uchovává ve Vás vaši Lásku.

Každé dřevo a každá kůže použitá na hlavu bubnu, působí také svými vlastními léčivými vibracemi. Kůže losí, jelení, kozí, dřeva mahagonová, dubová, lipová a jiná, vše svými neopakovatelnými vibracemi nám pomáhá hluboce léčit naše nemocné vnitřní dítě. Pomáhá nám nechat téci i naše léčivé slzy a pomáhá nám náš zármutek, bolesti srdce a bolesti zmenšit a nechat vyjít v ulevující bolesti zevnitř ven. Dovoluje nám otevřít naše srdce a učit se hovořit k lidem a světu skrze své srdce, otevřít se Vesmírné energii. Umožní nám uvolnit pocit prázdnosti a navodit vlastní tvořivé vyjádření se v životě. Pomáhá nám spojit se s Vesmírnou životodárnou energií a se Zemí, spojit se s naším životním centrem v nás.

Můžeme si představit dítě, jenž prochází bubnem, nebo v bubnu bydlí. Když na buben hrajeme, zároveň rozvíjíme přátelství s bubnem a s dítětem v bubnu a v nás. Rozvíjíme si smysl o našem vlastní rytmu, ladnosti pohybů a nadhledu. Rozvíjíme si způsob dětského hraní, hraní bez programů a omezení. Obnovme opět spojení s naší nevinností a čistotou naší dětské Duše, abychm obnovili naše spojení s naším srdcem, a posílili naše duševní spojení skrze muziku, hraní, divadlo, rituály. Pomohou nám nalézt cestu k fungujícím rodinám, jež s láskou pečují o své děti a staré. Vytvořme bezpečný prostor každému z nás, jenž umožní najít a rozvinout náš nejvyšší potenciál v každém v nás, v našem těle, emocích, mysli a Duši.

Akt Tvořivosti skrze vyjádření se uměním a mistrovstvím vede k postupnému probuzení se naší Duše.

Čas je umění. Lidská duše má vrozenou touhu Tvořit a tvořivé vyjádření je nejvyšší hodnotou, je principem celého Vesmíru ve vývoji Vědomí. Zaměřování se na výsledky, život v budoucnosti či minulosti je iluzí, iluzí nikam nevedoucí. Pokud máme strnulé představy, když je naše mysl strnulá a dogmatická, živoucí dech v nás se zastavuje a Život umírá. Jen žití Života v přítomném okamžiku, s odvahou se postavit procesu životních situací a odpojit se z myšlenek na výsledky a závěry, programy, je smyslem, jak se dostat opět k sobě a k Vesmíru. Věřme naší vrozené schopnosti pohybu bez odporu k přírodním rytmům Vesmíru, hojnosti, milosrdenství, lásky a pohody. Mým záměrem je pomoci zvyšování našeho vědomého kontaktu a opětovného spojení mezi naším tělem a duší, a  mezi sebou navzájem. Volání a žití v přírodních rytmech nás učí, učí nas v tichu a prostoru našeho Bytí. Každý může najít svůj vlastní Hlas a manifestovat svoji energii v přítomném čase.

Mým jedním snem je, aby i u nás začaly fungovat v různých městech „Bubnovací kruhy“. Lidé při bubnování nalézají radost, dovádí a skotačí ve své přirozenosti a zároveň odstraňují nahromaděný stres, a dají průchod přírodním biochemickým procesům, které nastartují jejich imunitní systém a léčení. Jako přídavek dostanou meditativní transcendentí zkušenost, která uspokojí jejich duševní potřeby. Naučí se opět hrát si jako děti, s totálně bláznivou radostí. Kruhy jsou vždy magickými, chaotické energie a rytmus nesený na začátku se přemění na něco magicky krásného, každý je rovnocenně nesen sílou kruhu.

Buben pouze je, je s jeho uzdravujícími vibracemi, respektujícím naše vlastní energie, rytmy a údery. Zábava a radost je něco, co nám říká, že Vesmír je v perfektní harmonii a strach, jež je universální ničitel harmonie, se bude bát sám sebe.

Bubnování je cestou komunikace, která probíhá na druhé straně verbálních projevů a doteků, probíhá v hlubokých netušených prostorách každého z nás.

Zvu Vás, a dodávám odvahu a sebedůvěru každému z Vás, aby se zkusil zúčastnit bubnování v kruhu, a navrátil se zpět k Magii našich přírodních rytmů, spontálnosti a radosti. Cesta do Království Nebe je možná skrze dětské kvality, jenž jsme v sobě zavřeli, kvality jako je nevinnost a důvěra, víra, bezpodmínečná láska, naděje, úcta, odpuštění. Vážením si sebe samého, milováním sebe a bytím v komunitě podobně smýšlejících lidí se můžeme naučit zlomit to staré a nepotřebné v sobě a pomoci zvítězit Tvořivosti v sobě.

K nalezení Tvořivosti ve vás a nastartování samoléčení nám dopomůžou i jednoduchá bioenergetická cvičení. Tato jednoduchá cvičení při pravidelném cvičení Vám dokáží změnit Váš život a odhalit netušené možnosti Vaší Tvořivosti. Spojením těchto cvičení s dalšími vibračními technikami, mezi něž náleží i bubnování synergicky posílí Váš energetický systém a následně tělesné a duševní zdraví.


Jarek Galáš

Novinky

stránka 1 z 8  Následující strana Poslední strana
Muzikoterapeutické relaxace a koncerty, léčebné koncerty(26.08. 2012)

++ V TOMTO SLOUPCI JSOU  AKCE PRO VEŘEJNOST ++


I.) Muzikoterapeutické Relaxace

Léčivá intuitivní hudba na léčivé hudební nástroje . Zazní didgeridoo, velké gongy, tibetské a křišťálové mísy, zvonky, salašnická fujara, kalimby, shruti box, djembe, šamanské bubny, brumle, zvonkohry, SunDrum, ústní harfa, kantele, dešťové hole aj. S sebou si vzít prosím dobrou karimatku a spacák. Relaxace trvá 2-2,5 h. V případě zájmu uspořádání ve vašm místě, centru.. volejte 775302166

II.) Relaxace a Léčení  Zvukem - GONGs HARMONY, RELAX HARMONY, Léčení v pyramidě

Přijďte si prožít Léčivé Zvuky a vibrace s velkými Gongy, tibetskými mísami, monochordem a dalšími nástroji.... Zaměření je především na cílené léčení fyzického a energetických těl, na obnovení Rytmů Vesmírného Stromu Zivota v nás. Na léčebné relaxace Vás srdečně zve Jaroslav Galáš. Karimatka, spacák, délka  cca 2 h. V případě zájmu uspořádání ve vašm místě, centru.. volejte 775302166

V současné době jsou akce ( kromě výrobních dílen) pro veřejnost pozastaveny

Ručně vyráběné nástroje:

www.samanske-bubny.cz

www.lecive-zvonkohry.cz

www. leceni-zvukem.webnode.cz

Muzikoterapie, Relax Harmony, Bubnování

pozastaveno

Pepova bouda Filipovice - odkaz na www.sebeleceni.eu

Pepovka I.turnus 27.-31.7.2016

Pepovka II.turnus 24.-28.8.2016


TOUR MYSTIC 2015 s Jumping Drums, viz www.jumpingdrums.cz

Bruntál, Bystřice pod Pernštejnem, Plzeň, Olomouc

Výroba šamanských bubnů 2018:

viz www.samanske-bubny.cz

výrobní dílny - reservujte si  prosím termíny dílen včas

Relaxace a léčení s velkými gongy, tibetskými mísami, monochordem..

RELAX HARMONY, GONGs HARMONY- JG

Charitativní koncerty

Akustické koncerty


Tvořivé dílny, semináře, festivaly


Napsali o nás

časopis o hudbě a hudebních nástrojích,distributor hudeb.nástrojů Music Center Praha, list 1, list 2

www.leceni-zvukem.cz

obchod s léčivými hudebními nástroji pro muzikoterapii, zvukovou terapii a samoléčení zvukemVrytmuHraní, prožitkový tanec(24.08. 2012)

VRYTMUHRANÍ -VRYTMU TEPU SRDCE A CELÉHO VESMÍRU

Zveme Vás na prožitkové hudební hry s přírodními hudebními nástroji.
Čeká nás společné bubnování na africké bubny, budeme hrát na tibetské mísy, chřestidla, zvonečky, koncovky aj. Poznáme zvuky tradičních hudebních nástrojů původních přírodních kultur, australské didgeridoo, ústní harfu, kalimby, salašnické fujarky, zvonkohry, brumle a další nástroje. Těší se na Vás Jaroslav Galáš a Lucie Čapková

Tanec a realaxace na Sluňákově

Zveme Vás na  intuitivní tanec s orientálními prvky, šamanský tanec 4 živlů a tanec africký. Na závěr relaxace pomocí etnických hudebních nástrojů. Provázet Vás bude Lucie Čapková.

Místo: Horka nad Moravou, Centrum ekolog.aktivit Sluňákov, každá středa 16.00-17.30 a 18.00-19.30

Plakátek-Tanec na Sluňákově

Místo: Olomouc, ve spolupráci s Centrem pohybu - http://www.centrumpohybuol.cz, ul.Farského - Husův sbor, pro dospělé 18-99 let, 4. října, čtvrtek 13.00-15.00

Místo: Olomouc, ve spolupráci s Centrem pohybu - http://www.centrumpohybuol.cz, ul.Farského - Husův sbor, pro maminky s dětmi, 11. října, čtvrtek 13.00-15.00

plakátek dospělí, plakátek maminky s dětmi

Společnost pro přirozenou hudbu-akce(14.08. 2012)

Sřetnutí přítel přirozené hudby, Banská Bystrica 22.2.-24.4.2013, plakátek

Podzimní setkání SPPH, Źítková-Lokov, 27.9.-30.90.2012

plakátek, program, společnost pro přirozenou hudbu

fotky SPPH

20.11.2012-Čarovný svět zvuku-klub Maják Bojkovice, SPPH, video záznam

stránka 1 z 8  Následující strana Poslední strana