Dnes je pátek, 22. února 2019.
www.vrytmu.cz   // domů

Hudba, Zvuk, Vibrace, Harmonie, Vesmírný Strom života

Léčivá síla Zvuku, Vesmírný Strom života

Zvuk byl vždy Posvátný, ať již to byla modlitba, píseň, hudba, liturgický zpěv, či zaříkávání. Posvátný Zvuk byl vždy Silou Životodárnou, Tvořivou, Léčivou. My sami jsme Stvořitelé uvnitř sebe a Světlo si hledá cestu v nás. Zvuk - Vibrace, opětovná integrace vibrací Universa v nás, to je radostná Cesta Tvoření, po níž již kráčíme, Cesta Evoluce, Cesta změny kvality vibrací vně i uvnitř a Cesta návratu k Harmonii Universa, k souladu s Matkou Zemí.

Všichni se můžeme opět naučit vytvářet vlastní silou léčivé Zvuky, svými energetickými centry je přijímat do svého fyzického těla, posílit svůj energetický systém a zdraví.

Základními principy léčivého zvuku lze pojmenovat např. takto: Základní je princip Resonance, princip Melodie, princip harmonie, princip zvuku jako energie. Dále zvuky zahrnují výšku, zabarvení synergie.

Tóny jsou Trojjediné - základní ton, zvuková energie a alikvotní tony, v přírodě např. jako jako rostliny a stromy - semeno, míza, a listy, u člověka tělo-Duch-Duše. O každém jednotlivém tonu lze říci, že je samotnou Podstatou a symbolem přírody. Chce-li někdo pochopit podstatu tónu je na cestě k pochopení nejvnitřnějšího tajemství našeho vesmíru  a projeveného Stvoření.

Pravidelným  cvičením (na jednoduchý hudební např.přirozeně laděný nástroj, vlastní hlas...) se můžeme naučit vyvolávat fyziologické a duchovní změny v sobě samých a i v druhých lidech např.pouhou změnou zabarvení hlasu, nebo využitím témbru hudebních nástrojů. Jako zdroj energie můžeme zvuk využít nejen ke změně vědomí, může ním také pomoci odhalit příčinu fyzického problému skrytém v jiných energet.hladinách. Jeho působením se zlepšuje naše schopnost koncentrace, relaxace, zdokonalí se naše poznávací a tvořivé schopnosti, zvýší se uvědomění duševně-duchovních stavů. Čím častěji jsem vystaveni blahodárnému působení pro nás vhodných zvuků, tím pozitivnější a trvalejší účinek budou mít na náš fyzický a energetický systém. V každém z nás existují všechny energie a vibrační frekvence Universa. Pokud se nám podaří opět nastolit ve svých energetických systémech původní frekvenční vzory Stvoření, otevřou se nám možnosti v nás skyryté, které si ani neumíme představit.

Nejvyšší cíl hudby je spojit naši Duši se svou božskou přirozeností, s vibracemi Vesmírného Stromu Života.

Hudba je tajemný klíč k vibrační paměti, klíč k odemykání pokladů uložených v našem srdci. Tóny v hudbě nám mohou přinést zpět naše hluboce uložené a zapomenuté věci.

Ze všech umění je hudba nejdokonalejší umění, protože osloví naši Duši bez pomoci rozumu.

Hudba je prostředníkem mezi životem smyslů a životem našeho věčného Ducha.

Každé nebeské těleso, každý atom, vytváří zvláštní zvuk vlivem jeho vibrace, jeho rytmu, pohybu. Všechny tyto zvuky a vibrace tvoří univerzální harmonii, v níž každý prvek, má svůj vlastní funkci a charakter, vše je nedělitelně spjato a přispívá k Celku.

Hlavním cílem hudby je vibrační očista na fyzické úrovni, obnova harmonie těla a Duše, duševní stimulace, duchovní radost a osvícení, ladění se na nedělitelnou harmonii Celku.

Hudba a nástroje laděné  na A1=432 Hz, harmonické alikvotní frekvence

Má výrazně relaxační a léčebné účinky na člověka, otevírá srdce a spojuje nás s vibracemi Universa. Tato vibrace nás ladí  s Universem a Matkou Zemí. Nástroje je vhodné ladit na základní frekvenci Vesmíru 432 Hz. Tato frekvence referenčního tonu A je odvozena z Platonského roku, trvajícího 25 920 let. Platonský rok je doba během které Sluneční soustava projde všemi znameními zvěrokruhu a jsou z něj odvozeny všechny základní přirozené vibrace, cykly a tvary projeveného Vesmíru a organismu člověka. Z Platonských vesmírných cyklů je odvozeno Pythagorejské přirozené ladění (na rozdíl od ladění temperovaného) a hudební intervaly. Alikvotní řada navazující na tonové ladění v přírodních intervalech nám může poslytnout chybějící frekvence a organizační struktury respektující Zákony Vesmíru. Frekvence vytvářené dle Zlatého řezu nám umožnují rezonovat se zvukem Matky Země a s Rytmy Vesmírného Stromu Života. Zvuk frekvence 432 Hz rezonuje s lidmi a s hudbou vesmíru, resonuje s planetami, planetárnámi systémy, galaxiemi. Hudební nástroje a hudba řady velkých kultur a přirozeně laděné nástroje souzní a harmonizuje naše fyzická a energetická těla. V některých kulturách existují i ale jiné referenční frekvence, např.438 Hz.

Některé nástroje umožnují i výrazné rozšíření alikvotní řady i pod základní ton nástroje (zvonkohry, Happy drum...) a umožnují nám hlubokými frekvencemi doplnit naše těla. Každý kvalitní nástroj obsahuje harmonické alikvotní frekvence, pouze  u některých jsou více zvýrazněny některé harmonické složky. Každý kvalitní nástroj je léčivý, nejvíce našemu tělu poslouží nástroje laděné v přírodním ladění ( ne v rozladěném temperovaném ladění). Některé koncepty ovšem preferují jen určité nástroje a to je myslím na škodu celé věci.

Člověk je sám o sobě dokonalý hudební nástroj, nepřetržitě vysílající fyzické a duchovně-duševní vlny, zvuky. Zvuk má obrovskou, naší kulturou nedoceněnou moc, moc Tvůrčí, uzdravující, ale i moc negativní a ničící. Zvuk, Mysli, Slovo může v našich životech změnit vše..

Moudrý člověk hledá jak Hudbou posílit svou duši, nemoudrý člověk použije hudbu použije k potlačení strachů a obav.

Každá nemoc je hudební problém, léčení dosáhneme přirozenou harmonickou Hudbou.

Hudba je jako most mezi rovinami fyzickými a nebeskými. Hudba byla vždy přírodním náboženstvím na hudbu bylo vždy pohlíželo jako na Posvátné umění. "

Naslouchání, není nic menšího než naše Královská cesta k Božsé Přirozenosti.

V určité fázi naší progrese našeho osobního vývoje, každý podstoupí "prosvětlení sebe Zvukem", v němž se Hudba Sfér stane pro nás živou přirozenou skutečností. Když jsou magické síly zvuku opět objeveny a i vědecky zaměřeny ke specifickému účelu léčení, když se člověk opět naučí, jak se uvolnit mantraické síly obsažené v těchto vibračních vesmírných Projevech, bude ovládat Energii přesahující dalece i to co rozvinula dnešní atomová fyzika . Zvuk- vibrace jsou a budou energiemi ještě další a vyšší dimenze.

V éterickém těle jsou soustředěny síly oživující fyzickou stránku člověka. Nemoc je vibračně uložena  v poslední etapě své energetické cesty v éterickém těle a poté se již projevuje ve fyzickém těle. Éterickému tělu odpovídají příslušné vibrační struktury a je ovlivňováno jak fyzickými vlivy tak vnějšími vibračními vlivy a vibračnímii vlivy dalších energetickách těl člověka. Záleží na každém z nás jestli svým energetickým chování v prostředí dvolí aby se energetické predispouice projevily ve fyzickém těle. Je zřejmé, že harmonie a rytmus mají nejsilnější vliv na naše fyzické tělo a těla energetická. Dobrá hudba může opravit naše molekulární a buněčné struktury na fyzické úrovni a vyladit naše jemnohmotné vibrační úrovně v souladu s původním božským plánem. Může posílit naše archetypy, zharmonizovat a posílit vibrační energetické toky.

Hudba, která je v souladu s Vesmírným božským plánem posiluje všechny formy krásy a harmonie, regeneruje naši fyzickou  i jemnohmotnou energetickou úroveň.


www. leceni-zvukem.cz

Nástroje-Rytmy-Cvičení

Novinky

stránka 1 z 8  Následující strana Poslední strana
Muzikoterapeutické relaxace a koncerty, léčebné koncerty(26.08. 2012)

++ V TOMTO SLOUPCI JSOU  AKCE PRO VEŘEJNOST ++


I.) Muzikoterapeutické Relaxace

Léčivá intuitivní hudba na léčivé hudební nástroje . Zazní didgeridoo, velké gongy, tibetské a křišťálové mísy, zvonky, salašnická fujara, kalimby, shruti box, djembe, šamanské bubny, brumle, zvonkohry, SunDrum, ústní harfa, kantele, dešťové hole aj. S sebou si vzít prosím dobrou karimatku a spacák. Relaxace trvá 2-2,5 h. V případě zájmu uspořádání ve vašm místě, centru.. volejte 775302166

II.) Relaxace a Léčení  Zvukem - GONGs HARMONY, RELAX HARMONY, Léčení v pyramidě

Přijďte si prožít Léčivé Zvuky a vibrace s velkými Gongy, tibetskými mísami, monochordem a dalšími nástroji.... Zaměření je především na cílené léčení fyzického a energetických těl, na obnovení Rytmů Vesmírného Stromu Zivota v nás. Na léčebné relaxace Vás srdečně zve Jaroslav Galáš. Karimatka, spacák, délka  cca 2 h. V případě zájmu uspořádání ve vašm místě, centru.. volejte 775302166

V současné době jsou akce ( kromě výrobních dílen) pro veřejnost pozastaveny

Ručně vyráběné nástroje:

www.samanske-bubny.cz

www.lecive-zvonkohry.cz

www. leceni-zvukem.webnode.cz

Muzikoterapie, Relax Harmony, Bubnování

pozastaveno

Pepova bouda Filipovice - odkaz na www.sebeleceni.eu

Pepovka I.turnus 27.-31.7.2016

Pepovka II.turnus 24.-28.8.2016


TOUR MYSTIC 2015 s Jumping Drums, viz www.jumpingdrums.cz

Bruntál, Bystřice pod Pernštejnem, Plzeň, Olomouc

Výroba šamanských bubnů 2018:

viz www.samanske-bubny.cz

výrobní dílny - reservujte si  prosím termíny dílen včas

Relaxace a léčení s velkými gongy, tibetskými mísami, monochordem..

RELAX HARMONY, GONGs HARMONY- JG

Charitativní koncerty

Akustické koncerty


Tvořivé dílny, semináře, festivaly


Napsali o nás

časopis o hudbě a hudebních nástrojích,distributor hudeb.nástrojů Music Center Praha, list 1, list 2

www.leceni-zvukem.cz

obchod s léčivými hudebními nástroji pro muzikoterapii, zvukovou terapii a samoléčení zvukemVrytmuHraní, prožitkový tanec(24.08. 2012)

VRYTMUHRANÍ -VRYTMU TEPU SRDCE A CELÉHO VESMÍRU

Zveme Vás na prožitkové hudební hry s přírodními hudebními nástroji.
Čeká nás společné bubnování na africké bubny, budeme hrát na tibetské mísy, chřestidla, zvonečky, koncovky aj. Poznáme zvuky tradičních hudebních nástrojů původních přírodních kultur, australské didgeridoo, ústní harfu, kalimby, salašnické fujarky, zvonkohry, brumle a další nástroje. Těší se na Vás Jaroslav Galáš a Lucie Čapková

Tanec a realaxace na Sluňákově

Zveme Vás na  intuitivní tanec s orientálními prvky, šamanský tanec 4 živlů a tanec africký. Na závěr relaxace pomocí etnických hudebních nástrojů. Provázet Vás bude Lucie Čapková.

Místo: Horka nad Moravou, Centrum ekolog.aktivit Sluňákov, každá středa 16.00-17.30 a 18.00-19.30

Plakátek-Tanec na Sluňákově

Místo: Olomouc, ve spolupráci s Centrem pohybu - http://www.centrumpohybuol.cz, ul.Farského - Husův sbor, pro dospělé 18-99 let, 4. října, čtvrtek 13.00-15.00

Místo: Olomouc, ve spolupráci s Centrem pohybu - http://www.centrumpohybuol.cz, ul.Farského - Husův sbor, pro maminky s dětmi, 11. října, čtvrtek 13.00-15.00

plakátek dospělí, plakátek maminky s dětmi

Společnost pro přirozenou hudbu-akce(14.08. 2012)

Sřetnutí přítel přirozené hudby, Banská Bystrica 22.2.-24.4.2013, plakátek

Podzimní setkání SPPH, Źítková-Lokov, 27.9.-30.90.2012

plakátek, program, společnost pro přirozenou hudbu

fotky SPPH

20.11.2012-Čarovný svět zvuku-klub Maják Bojkovice, SPPH, video záznam

stránka 1 z 8  Následující strana Poslední strana
SeznamOdkazu.cz