Dnes je pátek, 22. února 2019.
www.vrytmu.cz   // domů

Zvonkohry, Hapi Drum, Hang, Steeldrum

LÉČIVÁ HARMONIZAĆNÍ PYRAMIDA - ZVUKOVÁ PYRAMIDA

HARMONIZAČNÍ ZVONKOHRY

HAPPY DRUM, HAPI DRUM, SUNDRUM, Tank Drum

www. leceni-zvukem.webnode.cz

www.lecive-zvonkohry.cz

Harmonizační  léčivé laděné  ZVONKOHRY

Jedná se o poměrně jednoduchý a poněkud opomíjený silný vibrační nástroj. Různé typy harmonizačních zvonkoher a různá ladění zvonkoher (středotonové, Pythagorejské ladění, ladění planetární, čakrové aj.) dokáží dokonale harmonizovat fyzické tělo na buněčné úrovni, vibračně vyčistit a rozšířit naše energetická pole. Vhodný zvuk způsobuje, že zdravé bunky se posilují a nemocné rychým tempem regenerují. Člověk je sám o sobě dokonalý hudební nástroj, nepřetržitě vysílající fyzické a duchovně-duševní vlny, zvuky.

Jde o silný léčebný a harmonizační prostředek s širokým léčivým alikvotním spektrem, dostupný pro každého. Zvonkohry svou konstrukcí umožnují rozšíření alikvotní harmonické řady i pod základní fundamentální ton zvonkohry (tj.resonují např.na frekvencích o 2 oktávy níže v oblasti 30-60 Hz). Jednotlivé zvony jsou sympatetickou rezonancí vzájemně rozeznívány aniž je na ně udeřeno (např. v základním tonu A obsažená čistá kvinta E rozezní i zvon laděný v E).


Vyrábím různé typy, velikosti a ladění zvonkoher. Délky trubek zvonkoher cca 25 cm až 2,5 m, průměry   trubek 16 mm až 100 mm, materiál slitiny hliníku, mosaz (leštěná, lakovaná), měď, nerezová ocel aj.

Nástroje jsou laděny převážně na základní frekvenci Vesmíru 432 Hz. Tato frekvence referenčního tonu A1 je odvozena z Platonského roku, trvajícího 25 920 let. Platonský rok je doba během které Sluneční soustava projde všemi znameními zvěrokruhu a jsou z něj odvozeny všechny základní přirozené vibrace, cykly a tvary projeveného Vesmíru a organismu člověka. Z Platonských vesmírných cyklů je odvozeno z pravzoru Pythagorejské přirozené ladění (na rozdíl od ladění temperovaného) a hudební intervaly. Alikvotní řada navazující na tonové ladění v přírodních intervalech nám může poslytnout chybějící frekvence a organizační struktury respektující Zákony Vesmíru. Existují i další možnosti, jako je ladění na indický základ 438,7 Hz.


- Dynamická Zvonkohra - zvukové vlny

Tento typ zvonkohry je vibračním terapeutickým nástrojem laděným do různých stupnic, módů, frekvencí. Zvonkohra při pohybu vytváří pohybující se zvuková pole (Doppler.efekt), léčivé alikvotní struktury a přináší hluboký, harmonizující zážitek, uvolnění, radost. Zvukové pole lze těžko popsat, musí se slyšet. Zvonkohry lze bezpečně použít k relaxaci, harmonizaci, léčení, zvukové meditaci, vibrační "očistě" prostoru, narušení nefunkčních energetickcýh polí v prostoru i energ.polí člověka. Při interakci více nástrojů vznikají bohaté dynamické zvukové struktury zvukových vln v prostoru a vytváří různé souzvuky. Nástroj je vhodný pro práci s klienty při muzikoterapii, VrytmuHraní a pro osobní použití. Vyrábím různé typy, velikosti a ladění, z kvalitních trubek z různých slitin. Standartní rozsah zvonkoher je 1-2 oktávy.

Složení zvonkohry a provedení je možné na yžádání i dle individuálních požadavků. Ukázka Mp3-malá zvonkohra Dminor, trubky d16, 8 tonů, ukázka MP3 Dminor trubky d20, 11 tonů  (nelze ale postihnout nahrávkou zvuk v prostoru, při hře více zvonkoher se zvuk a interference umocnuje). Plakát výroba.

Hudební zahrady a zvonkohry ve veřejných prostorách

Provádím výrobu a montáž zvonkoher různého provedení pro osazení ve veřejných prostorách, pro ZŠ, MŠ, spec.zařízení, wellnes aj.

- Čakrové léčivé laděné zvonkohry - přesné stroboskopické ladění je provedeno na frekvence lidských energetických center. Slouží pro energetický vibrační stimul na energetické centra člověka, k doplnění chybějících frekvencí a návratu k přirozeným vibračním vzorcům center. Různé velikosti, provedení, materiál (mosaz, měď, slitiny hliníku aj.) a profily trubek. V sadě je 7 laděných zvonů, cena od 5000 Kč pro Al slitiny (pro zvony AlSi DN25 délky 81-108 cm). Další alternativa jsou čakrové laděné dle tonů odpovídající čakrám.

- Planetární léčivé laděné zvonkohry - ladění je provedeno na frekvence planet naší sluneční soustavy-Slunce, Merkur, Venuše, Země, Měsíc,Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun a Pluto. Slouží pro energetický vibrační stimul člověka, k doplnění chybějícíh frekvencí a k návratu k přirozeným vibračním vzorcům na nás působících planetárních vesmírných sytémů. Různé velikosti, materiál, profily trubek. V sadě je 11 laděných zvonů, cena od 6000 Kč pro Al slitiny (pro zvony AlSi DN25 délky 85-107 cm).

- Orgánové léčivé laděné zvonkohry - ladění je provedeno pro jednotlivé orgány fyzického těla. Slouží pro energetický vibrační stimul  a vyladění orgánů. Různé velikosti, materiál, profily trubek. V sadě je 15 laděných zvonů. Cena od 7000 Kč pro Al slitiny (pro zvony AlSi DN25 délky 64-116 cm).

- Minerálové léčivé laděné zvonkohry - ladění je provedeno na základní minerály a jejich frekvence. Slouží pro energetický vibrační stimul  a doplnění vibrací minerálů do fyzického těla. Různé velikosti, materiál, profily trubek. V sadě je 13 laděných zvonů, cena od 6000 Kč pro Al slitiny (pro zvony AlSi DN25 délky 73-56 cm).

- Zivlové léčivé laděné zvonkohry - ladění je provedeno pro jednotlivé živly - Země. Voda, Ohen, Vzduch, Eter. Slouží pro energetický vibrační stimul  a vyladění se na všechy aspekty živlů. Různé velikosti, materiál, profily trubek. V sadě je 4-5 laděných zvonů.

- Sluneční léčivé laděné zvonkohry (diatonická stupnice)- V sadě je 8 laděných zvonů ( alt13).

- Andělské léčivé laděné zvonkohry

- Oktávové léčivé laděné zvonkohry - sadě jsou 3 zvony, vhodné pro kosterní systém, tkáně

- Kvintové léčivé laděné zvonkohry - zvonkohry jsou laděny v kvintovém okruhu. Cistá kvinta ve Zlatém poměru 3:2 je božský interval s velmi léčivými a harmonizačními účinky pro každého.

- Phytagorejské ladění většiny zvonkohra pro léčení je provedeno dle základních 8-mi harmonických poměrů mezi tony. Systém ladění je založený na číselném poměru Zlatého poměru 3:2, jednotlivé tony jsou tvořeny kvintovými kroky, kde čistá kvinta je božský léčivý interval . Za tvůrce pythagorejského ladění je pokládán řecký filosof a matematik Pythagoras. Léčebné zvonkohry různého provedení. Dále nabízíme spec. zvonkohry laděné v kvintovém okruhu.

- Didymické čisté ladění , pro odvození tónů používá didymické ladění jen kvintu, velkou tercii a oktávu.

- Fibonacciho zvonkohry jsou zvukovým nástrojom, který harmonizuje nervový systém, mění stav vědomí, podporuje kreativitu, léčí traumatické stavy aj. Zvuk prochází spirálově různými realitami. Zvonkohry jsou naladěny v Fibonacciho zlaté spirále. Dodáváme od 8 zvonů.

Harmonizační zvonkohry mohou svými vibracemi pomoci: navodit stav hluboké relaxace, projasnění mysli a zlepšení výkonu mozku, dostatek energie, zlepšení schopnosti koncentrace, odstranění stresu, rozvíjení sluchových schopností, posílení výsledků masáží, akupresury, meditací, vyladění nervového systému, synchronizace levé a pravé mozkové hemisféry, doplnění chybějících frekvenci do fyzického těla a léčení.

DNA nukleotidová sestava zvonkoher - vhodné pre genetické problémy, autizmus, Downův syndrom, proti stárnutí aj.

SOLFEGGIO sestava zvonkoher - frekvencie byly používané v starověkém gregoriánském chorálu. Učinné frekvence, léčící kody. 6 zvonkoher, A=417 Hz.

Prvotní tony zvonkohry - frekvence Pozemský den, pozemský rok, synodický měsíc, Platonský pozemský rok

Výživové minerální zvonkohry - zlato, stříbro, platina, silice....Vibrace zvonkoher lze např použít pro vibrační struktualizaci vody vibracemi příslušných prvků aj..

Provedení zvonkoher může být typově i Wind Chimes

- LÉČIVÁ HARMONIZAĆNÍ PYRAMIDA - ZVUKOVÁ PYRAMIDA

Ve výrobě je zmenšený model Egyptské Cheopsovy pyramidy v měřítku 1:100. Člověk leží uvnitř pyramidy a terapeut nebo léčitel hraje na sadu pentatonických zvonkoher v Pythagorejském přirozeném léčivém ladění v zákadní frekvenci 432 Hz. Zvonkohry  jsou zavěšené ve stěnách pyramidy. Pyramidy mají velmi silný synergický účinek energetické struktury pyramidy a vibračních vlnových polí zvonkoher. Pyramidy můžou synergicky propojit energie Matky Země a Rytmy Vesmírného Stromu Života.

Pro jaro 2013 je realizována stavba velké pyramidy v rozebíratelném provedení vhodném pro naše semináře a v provedení stabilním pro výzkum  působení vibrací zvuku, energií prostředí a biopole člověka a živých organismů. Pro harmonizaci např. potravin, vody a prostředí je možno dodat i malé vibrační zvukové pyramidy.

Další možností jsou svislé velké zvonkohry, zvukové svislé rámy vhodné pro inerier i exterier. Energetické a vibrační působení pyramidy lze doplnit pro zvýšení účinku i bioenergetickým léčením na úrovních odpovídajících schopnostem léčitele.

Terapeutické harmonizační zvonkohry s přesným frekvenčním stroboskopickým laděním +-1 cent jsou vyráběny na objednávku, ladění je prováděno spec.frekvenční ladičkou, ke zvonkohře je dodávána spec.palička vhodná pro daný rozsah zvonkohry. Závěsy a rám le upravit dle individuálních požadavků. V případě zájmu prosím volejte.

Vhodné je doplnění systémem zvonkoher např. vibrační léčbu na vibračních lůžcích s monochordem.

Fotky, videa a nahrávky budou doplněny.

Zvonkohry Koshi


Koshi zvonkohra je autentický hudební nástroj, ručně vyráběný na úpatí Pyrenejí. Přesné ladění tvoří hru jasných tónů, které je bohaté na alikvotní harmonické přirozené tóny. Uvnitř každé zvonkohry je 8 tónů naladěných tak, že ve vzájemné souhře vytvářejí radostnou, klidnou a příjemnou atmosféru a krystalický relaxační zvuk. Zvonkohry Koshi nabízejí  čytři tónové variace, které  rezonující s vibracemi čtyř elementů - OHNĚ, ZEMĚ, VODY a VZDUCHU. Každý z elementů má specifické magické zabarvení a mohou být hrány ve společné harmonii se všemi ostatními.  S nástrojem můžete hrát sami, nebo dovolit větru aby Vás překvapoval neočekávanými melodiemi.

Zvonkohra Koshi je malým vibračním terapeutickým nástrojem. Zvonkohra při pohybu vytváří zvuková pole, léčivé alikvotní struktury a přináší hluboký, harmonizující zážitek, uvolnění, radost. Zvonkohry lze bezpečně použít k relaxaci, harmonizaci, léčení, zvukové meditaci, vibrační "očistě" prostoru, narušení nefunkčních energetickcýh polí v prostoru i energetický polí člověka. Při interakci více zvonkoher Koshi vznikají bohaté zvukové struktury a v prostoru vytváří různé souzvuky. Nástroj je vhodný pro práci s klienty při muzikoterapii a pro osobní použití.  MP3 ukázky - Země Voda Ohen Vzduch

HAPPY DRUM, SUNDRUM, TANK DRUM , HAPI DRUM

Hank drum, konstrukční variace- Hapi drum, Tank drum, SunDrum, Happy Drum aj...

Léčivý hudební nástroj  z široké rodiny Hank Drumů, nástroj vhodný pro každého. Původ je v dřevěných štěrbinových-jazýčkových bubnech rozšířených v kulturách po celém světě. Hank Drum a jeho různé varianty je kovovou variantou rozšiřující se cca od roku 2008. Je vynikající je pro využití v muzikoterapii pro děti až seniory, zdravé i postižené, a pro programy VrytmuHraní. Silné meditativní tóny těchto nástrojů jsou velmi uklidňující a vynikající pro relaxaci a uvolnění organismu a psychiky. Konstrukce nástroje vytváří bohaté léčivé harmonické spektrum vibrací a tónů. Zvuk je podobný zvukovému projevu tibetských mís, nebo hudebních zvonkoher, které vytvářejí rovněž široké  léčivé harmonické alikvotní spektrum. Kovové tělo bubnu se chová jako rezonanční zvuková komora a  pečlivou konstukcí dodává projevu zvukovou hloubku do alikvotního spektra. Spodní nebo alt.horní otvor umožňuje zvuku z nástroje pronikat do prostoru a našeho těla a naplnit ho, harmonické frekvence jsou konstrukcí klapek a otvoru čistější i při různé dynamice hry a úderových technikách. Hráč může zvuk modulovat zakrýváním otvoru, a i polohou nástroje měnit resonanci nástroje a výsledný zvukový charakter a charakter efektů. Umožňuje též čisté rychlejší hraní a eliminaci disonantních a překryvných frekvencí a dobrou odezvu na úderové techniky.

Bubny konstrukční řady SunDrum, Hapi Drum, Tank Drum, Happy Drum svou konstrukcí také umožnují rozšíření alikvotní harmonické řady i pod základní ton bubínku (lze jej použít i jako masážní nástroj, jelikož tělo resonuje na frekvencích 30-60 Hz). Ladění je také možné na referenční A4=432 Hz, nebo ladění Pythagorejské.

Z mé zkušenosti - každý, kdo tento nástroj uslyší a zkusí hru na něj, tak ho chce mít:-)

SunDrum - ukázka mp3, 8 tónů, pentatonika - dmol1, dmol2, dmol3 , ukázka hry

V roce 2013 bude připravena nová řada jazýčkových kovových bubnů typu HAPPY DRUM z vlastní dílny v standartním průměru 315 mm pro individuální hraní a max. 900 mm pro hraní více hráčů na i jeden drum. Barevný vzorník dle RAL, výběr různách ladění, individuální ladění, alt.možnost výtvarného díla na drum, hladký povrch bez sváru.

Fotky, videa a nahrávky budou doplněny.

HANG

Hang je melodický perkusní hudební nástroj pocházející ze Švýcarska. Někdy je označován za „plechový buben“, ale ve skutečnosti se nejedná o druh bubnu, neboť Hang patří mezi samozvučné nástroje, na rozdíl od bubnu, který patří mezi membránové nástroje. Jde o harmonicky laděný ocelový idiofon, využívající stejné fyzikální principy jako gongy, bubny, zvonky. Je to mystický bubínek z rodiny etnických perkusivních nástrojů a jejich odnože Pans (Hand pans), do které patří Halo, Bells a další. Tyto bubínky mají charakteristický kovový zvuk, velmi harmonický, plný alikvotních léčivých frekvencí, uchu a tělu velmi lahodící, zvuk nebeský.

Zvuky u Hangu vznikají rezonancí vzduchu uvnitř nástroje. Ke hraní stačí jen údery prstů nebo spec.paličky. Mnohem trefnější a metaforičtější pojmenování Hangu je „zpívající mísa“ či „varhany na klíně“. Tvůrci Hangu jej označují za „zvukovou sochu“.

Tento "meditační" nástroj v klíně donutí člověka sednout si, zastavit se, uvolnit se. Je to také šance pro lidi, kteří u tohoto melodického nástroje chytnou rytmus. Při dobré náladě lze hrát něco rytmického, při smutné náladě něco mollového. Je v tom svoboda  hraní, noty nejsou třeba.

Švýcarský Hang od Pan Artu, božský nástroj  s  léčivými harmonizačními účinky je pro většinu z nás bohužel nedostupný.

Další možností jsou levnější varianty jako HAPPY DRUM, Hapi drum, Sun drum., Tank drum aj. Zvuk je vytvářen úderem  prstů nebo paliček na kovové laděné jazýčky různé konstrukce a provedení.

V rámci programů Muzikoterapie a VrytmuHraní pořádáme dílny a semináře s využitím nástrojů jako jsou různé typy zvonkoher a kovových vibračních nástrojů.

Nástroje-Rytmy-Cvičení

Novinky

stránka 1 z 8  Následující strana Poslední strana
Muzikoterapeutické relaxace a koncerty, léčebné koncerty(26.08. 2012)

++ V TOMTO SLOUPCI JSOU  AKCE PRO VEŘEJNOST ++


I.) Muzikoterapeutické Relaxace

Léčivá intuitivní hudba na léčivé hudební nástroje . Zazní didgeridoo, velké gongy, tibetské a křišťálové mísy, zvonky, salašnická fujara, kalimby, shruti box, djembe, šamanské bubny, brumle, zvonkohry, SunDrum, ústní harfa, kantele, dešťové hole aj. S sebou si vzít prosím dobrou karimatku a spacák. Relaxace trvá 2-2,5 h. V případě zájmu uspořádání ve vašm místě, centru.. volejte 775302166

II.) Relaxace a Léčení  Zvukem - GONGs HARMONY, RELAX HARMONY, Léčení v pyramidě

Přijďte si prožít Léčivé Zvuky a vibrace s velkými Gongy, tibetskými mísami, monochordem a dalšími nástroji.... Zaměření je především na cílené léčení fyzického a energetických těl, na obnovení Rytmů Vesmírného Stromu Zivota v nás. Na léčebné relaxace Vás srdečně zve Jaroslav Galáš. Karimatka, spacák, délka  cca 2 h. V případě zájmu uspořádání ve vašm místě, centru.. volejte 775302166

V současné době jsou akce ( kromě výrobních dílen) pro veřejnost pozastaveny

Ručně vyráběné nástroje:

www.samanske-bubny.cz

www.lecive-zvonkohry.cz

www. leceni-zvukem.webnode.cz

Muzikoterapie, Relax Harmony, Bubnování

pozastaveno

Pepova bouda Filipovice - odkaz na www.sebeleceni.eu

Pepovka I.turnus 27.-31.7.2016

Pepovka II.turnus 24.-28.8.2016


TOUR MYSTIC 2015 s Jumping Drums, viz www.jumpingdrums.cz

Bruntál, Bystřice pod Pernštejnem, Plzeň, Olomouc

Výroba šamanských bubnů 2018:

viz www.samanske-bubny.cz

výrobní dílny - reservujte si  prosím termíny dílen včas

Relaxace a léčení s velkými gongy, tibetskými mísami, monochordem..

RELAX HARMONY, GONGs HARMONY- JG

Charitativní koncerty

Akustické koncerty


Tvořivé dílny, semináře, festivaly


Napsali o nás

časopis o hudbě a hudebních nástrojích,distributor hudeb.nástrojů Music Center Praha, list 1, list 2

www.leceni-zvukem.cz

obchod s léčivými hudebními nástroji pro muzikoterapii, zvukovou terapii a samoléčení zvukemVrytmuHraní, prožitkový tanec(24.08. 2012)

VRYTMUHRANÍ -VRYTMU TEPU SRDCE A CELÉHO VESMÍRU

Zveme Vás na prožitkové hudební hry s přírodními hudebními nástroji.
Čeká nás společné bubnování na africké bubny, budeme hrát na tibetské mísy, chřestidla, zvonečky, koncovky aj. Poznáme zvuky tradičních hudebních nástrojů původních přírodních kultur, australské didgeridoo, ústní harfu, kalimby, salašnické fujarky, zvonkohry, brumle a další nástroje. Těší se na Vás Jaroslav Galáš a Lucie Čapková

Tanec a realaxace na Sluňákově

Zveme Vás na  intuitivní tanec s orientálními prvky, šamanský tanec 4 živlů a tanec africký. Na závěr relaxace pomocí etnických hudebních nástrojů. Provázet Vás bude Lucie Čapková.

Místo: Horka nad Moravou, Centrum ekolog.aktivit Sluňákov, každá středa 16.00-17.30 a 18.00-19.30

Plakátek-Tanec na Sluňákově

Místo: Olomouc, ve spolupráci s Centrem pohybu - http://www.centrumpohybuol.cz, ul.Farského - Husův sbor, pro dospělé 18-99 let, 4. října, čtvrtek 13.00-15.00

Místo: Olomouc, ve spolupráci s Centrem pohybu - http://www.centrumpohybuol.cz, ul.Farského - Husův sbor, pro maminky s dětmi, 11. října, čtvrtek 13.00-15.00

plakátek dospělí, plakátek maminky s dětmi

Společnost pro přirozenou hudbu-akce(14.08. 2012)

Sřetnutí přítel přirozené hudby, Banská Bystrica 22.2.-24.4.2013, plakátek

Podzimní setkání SPPH, Źítková-Lokov, 27.9.-30.90.2012

plakátek, program, společnost pro přirozenou hudbu

fotky SPPH

20.11.2012-Čarovný svět zvuku-klub Maják Bojkovice, SPPH, video záznam

stránka 1 z 8  Následující strana Poslední strana
SeznamOdkazu.cz