Dnes je pátek, 22. února 2019.
www.vrytmu.cz   // domů

Společnost pro přirozenou hudbu

Naše vnímání Přirozené Hudby

Jarek

Je jako Zem, jež nám dává Sílu a vyživuje nás,
Je jako Voda, jež nás čistí a naplňuje prožitky emocí,
Je jako Oheň, jež rozpaluje naše nitra, a v neustálý Pohyb nás uvádí,
Je jako Vzduch, lehká a proměnlivá v čase Bytí, tančící v našich Srdcích i Duších,
Je nebeskou Klenbou našich těl a chrámem Duše, je Silou Stvoření v Nás,
Je Hudbou Vesmírného Stromu Źivota, Hudbou Galaxií a Hvězd,
Je Hudbou naší Matky Země, Hudbou jež zní neustále v Nás,
Je Hudbou Ticha, jež Tvoří Zvuk Všeho.
Je nádhernou Silou Života, s níž vstupujeme do spojení se Silou Universa a do Souladu Bytí,
Je Hudbou, jež nás nechá uvolněně plout do úžasné barevné krajiny svobodné Hudby,
Je Hudbou léčivou pro naše Nitra i okolí, Hudbou, jež nás k Celistvosti vede.
Je Hudbou, jež poskytuje plnou Svobodu, Sílu  a Tvoření,
Je Tichem , kdy naše Duše přijímá Rytmy Vesmírného Stromu Źivota,
Je Tichem, kdy naše Duše neslyšitelně se chvěje v objetí záchvěvů Vesmíru,
Je hudbou , v níž se nacházíme v přítomnosti Absolutna a ve vděčnosti za Dar hudby a Energie,
Je Hudbou Ticha, jež přivádí tělo a Duši ke klidu a otevření se našeho Ducha přítomnosti Absolutna,
Je Hudbou, jež dává našemu Nitru a Prožívání Reality na Matce Zemi hlubší dimenzi.
Je Hudbou Poznání.

Přirozenou Hudbu lze nalézt všude okolo nás.  Je v ptačím zpěvu, v duhovýh kapkách deště, v šumění stromů, v proudu řek a potoků, ve nepřetržitých písních moře, ve vůni květů, ve zpěvu hohutnosti hor a údolí, v tanci křehkých rostlin, v krystalech světla a v každé  buňce bytosti Člověka. Je to Hudba jež nás pozvedá u prachu a spojuje s Nekonečnem.

Jarek Galáš

Lucie

Skrze přirozenou hudbu se můžeme napojit na dávné kořeny našich předků.

Skrze písně a melodie, které jim přicházely v okamžiku propojení s Matkou Zemí, v okamžiku vnímání, že jsou v Jednotě  s celým Vesmírem.

V tu chvíli člověk  tančí, zpívá tóny Všeho Míru – VesMíru a Radosti, v hlubokém souznění se vším Bytím. Člověk vezme hudební nástroj a hraje, Tvoří, Souzní, jeho srdce zpívá, jeho hudební nástroj vyzpívává melodie a písně srdce, takové, které ještě nikdy nezazněly. Jsou stvořeny v okamžiku Štěstí, Radosti a Lásky – Souznění a propojení s celým Vesmírem.

Takovou přirozenou hudbu vytvářeli naši dávní předci po mnoho tisíc let, takovou přirozenou hudbu vytváříme my s láskou v srdci, s energií našich předků, souzníme s dávnou minulostí, souzníme s Bytím Teď a Tady.

Přirozená hudba je propojení skrze tóny našich srdcí – s tóny dávných předků.

Lidské bytosti po mnoho tisíc let tvoří přirozenou hudbu s vděčností v srdci, úctou, pokorou a láskou.

Cítíme velikou sílu, když vnímáme vnitřní tóny souznění s Matkou Zemí – dárkyní života, domova,  potravy...

I naši dávní předci s hlubokou vděčností, písněmi a melodiemi, které jim přicházely v ten jedinečný okamžik souznění – děkovali Slunci za Teplo a Světlo, které vyživuje naše tělo, vyživuje i Matku Zemi a společně přináší  i hojnost potravy pro všechny bytosti Matky Země.

Přirozenou hudbou, písněmi a tancem děkovali Matce Vodě za blahodárnou tekutinu jenž je jedinečná ve své ryzí podobě, léčivá, Oživující všechny rostliny a Bytosti Matky Země.

Zpěvem, přirozenou hudbou a tancem oslavovali vzduch, který dýchají,oslavovali vítr, který je dechem Matky Země. Znali od pradávna velikou sílu dechových technik, které člověka uzdravují, nabíjejí. Oslavujme přirozenou hudbou zázrak propojení s dávnými předky, nadechněme Božský vzduch, vyzpívejme a zahrajme tóny k uctění Matky Země, Otce Slunce, Matky Vody, Dechu –Vzduchu. Poděkujme přirozenou hudbou, skrze tóny , které zpívá naše srdce v okamžiku propojení v Jednotu se vším Bytím , se vším Stvořením.

Tóny a přirozená hudba člověkem proudí...

... v okamžiku Štěstí, okamžiku Radosti, v překrásném okamžiku Milování ...

... v okamžiku bezpodmínečné Lásky...

... v okamžiku Teď a Tady, kdy lidská Bytost vnímá propojení se Zdrojem, Univerzem...

Zpíváme Píseň svého srdce,

... otevřené srdce přijímá, vnímá veliký příval Síly a Lásky Univerza  - skrze píseň své Duše...

Duše vnímá, že naše Píseň proudí celým Vesmírem...

Duše cítí, že vše kolem je v Jednotě ... slyší jak odpovídá každá rostlina...

... každá Hvězda tepe srdcem a písní své Duše...

V tento vzácný okamžik, kdy naše Duše zpívá a posílá všem svou přirozenou hudbu, zároveň slyší a vnímá Hudbu všeho kolem nás, všeho Stvořeného ...

... a naše vnitřní Přirozená Hudba, náš Hlas , v tuto Zázračnou chvíli souzní s Přirozenou Hudbou Vesmíru, Všeho Stvořeného.

Přirozená hudba nám pomáhá rozspomenout se, Kdo opravdu jsme ...

Proto ráda hraji a zpívám v přírodě...

Ráda hraji a zpívám Slunci, Vodě, Matce Zemi, Větru, ...děkuji za dech,který rozeznívá můj hlas a hudební nástroje...

... ráda zpívám stromům a rostlinám, abych uctila jejich krásu...

... ráda zpívám a hraji lidem, každý z nás je Jedinečný, a má svou Cestu a poslání na Matce Zemi...

... jsem šťastná, když zpívám a hraji pro každého, abych s úctou a pokorou poděkovala skrze Přirozenou Hudbu za Dary Setkání ... setkání s lidmi, jedinečnými Bytostmi Matky Země...

 

Společnost pro přirozenou hudbu

je neformální sdružení lidí, kteří sdílejí podobné pochopení hudby a chtějí jejím prostřednictvím uchovávat a rozvíjet některé hodnoty a schopnosti - tvořivost, odvahu se projevit ve své zvláštnosti, poznávat své pocity, schopnost mluvit o nich s druhými.

Společnost nabízí prostor pro hudebníky, muzikoterapeuty, tanečníky, výrobce hudebních nástrojů, ale i kohokoliv, kdo dokáže proniknout a splynout s myšlenkami společnosti, obohatit ji. Protože o to nám jde, sjednotit se v srdeční záležitosti a prostřednictvím hudby a tvoření vyjádřit to vzácné, co vnímáme v životě.

Snažíme se hledat přirozené způsoby fungování Společnosti. Není to hotová věc, každá událost, zážitek nám dává možnost poznání, změny a vývoje. Jako zásadní pro život Společnosti vnímáme setkání, které jsou organizovány několikrát za rok. Je pochopitelné, že se na nich nesetkají všichni její členové, přijde ti, kteří mají možnost, kterým to dovolí okolnosti ... Na setkání právě přes naši blízkost a vzájemnost pociťujeme, co je podstatné a co ne. To je pro nás daleko důležitější, než internetové sdílení, které je však pro nás také zásadní oporou av tuto chvíli nezbytnou pomocí.

Společnost sdružuje lidi z celého Česka a Slovenska, ale naší snahou je aby se poznali lidé, kteří žijí blízko sebe a bylo pro ně jednodušší uskutečňovat své záměry s hudbou, ať už už v podobě organizování společného hraní, seminářů, nebo lokálních setkání.

Nemalou snahou Společnosti je hledání nové cesty sdílení slavnostního času. Prostor, kde se to chceme naučit, nacházíme při hudebních slavnostech a obřadech, které vytváříme. Přitom vnímáme, že je třeba vytvářet formy, které jsou přijatelné pro vědomí současného člověka. Našim zásadním předpokladem je to, že se nejedná o nic tajemné a skryté, hudba a její prožívání není jen pro vyvolené. Naopak, je to přirozený prožitek, kvalita života, kterou chceme zprostředkovat samým sobě, ale i širší veřejnosti.

Neočekává se, že každý z členů bude chápat a prožívat přirozenou hudbu stejně. Naopak jsme rádi, když nás každý obohatí svérázným přístupem. Když každý svým pochopením dává Společnosti směr a pohyb.

Společnost pro přirozenou hudbu pomáhá lidem se zájmem v této oblasti poznat se a tvořit. Cítíme, že někdy hledáme lidi, kteří by mohli doplnit to, co děláme a Společnost nabízí právě databázi těchto kontaktů. Takže pokud chcete vytvořit akci, vystoupení nebo cokoliv jiného, ​​máte možnost přizvat lidi, kteří Vám s tím pomohou. Nebo pokud jste laik, který by rád pronikl do toho, co se vlastně v Čechách a na Slovensku nabízí, ponořte se do stránek společnosti

stránky Přátel Přirozené Hudby

http://prirozena-hudba.webnode.cz/

http://prirodzenahudba.webnode.cz

Marek Gonda

Jaroslav Galáš, Lucie Čapková, Marek Bolt, Vladislava Habartová, Radek Zítka... a další

 

 

bude doplněno

Novinky

stránka 1 z 8  Následující strana Poslední strana
Muzikoterapeutické relaxace a koncerty, léčebné koncerty(26.08. 2012)

++ V TOMTO SLOUPCI JSOU  AKCE PRO VEŘEJNOST ++


I.) Muzikoterapeutické Relaxace

Léčivá intuitivní hudba na léčivé hudební nástroje . Zazní didgeridoo, velké gongy, tibetské a křišťálové mísy, zvonky, salašnická fujara, kalimby, shruti box, djembe, šamanské bubny, brumle, zvonkohry, SunDrum, ústní harfa, kantele, dešťové hole aj. S sebou si vzít prosím dobrou karimatku a spacák. Relaxace trvá 2-2,5 h. V případě zájmu uspořádání ve vašm místě, centru.. volejte 775302166

II.) Relaxace a Léčení  Zvukem - GONGs HARMONY, RELAX HARMONY, Léčení v pyramidě

Přijďte si prožít Léčivé Zvuky a vibrace s velkými Gongy, tibetskými mísami, monochordem a dalšími nástroji.... Zaměření je především na cílené léčení fyzického a energetických těl, na obnovení Rytmů Vesmírného Stromu Zivota v nás. Na léčebné relaxace Vás srdečně zve Jaroslav Galáš. Karimatka, spacák, délka  cca 2 h. V případě zájmu uspořádání ve vašm místě, centru.. volejte 775302166

V současné době jsou akce ( kromě výrobních dílen) pro veřejnost pozastaveny

Ručně vyráběné nástroje:

www.samanske-bubny.cz

www.lecive-zvonkohry.cz

www. leceni-zvukem.webnode.cz

Muzikoterapie, Relax Harmony, Bubnování

pozastaveno

Pepova bouda Filipovice - odkaz na www.sebeleceni.eu

Pepovka I.turnus 27.-31.7.2016

Pepovka II.turnus 24.-28.8.2016


TOUR MYSTIC 2015 s Jumping Drums, viz www.jumpingdrums.cz

Bruntál, Bystřice pod Pernštejnem, Plzeň, Olomouc

Výroba šamanských bubnů 2018:

viz www.samanske-bubny.cz

výrobní dílny - reservujte si  prosím termíny dílen včas

Relaxace a léčení s velkými gongy, tibetskými mísami, monochordem..

RELAX HARMONY, GONGs HARMONY- JG

Charitativní koncerty

Akustické koncerty


Tvořivé dílny, semináře, festivaly


Napsali o nás

časopis o hudbě a hudebních nástrojích,distributor hudeb.nástrojů Music Center Praha, list 1, list 2

www.leceni-zvukem.cz

obchod s léčivými hudebními nástroji pro muzikoterapii, zvukovou terapii a samoléčení zvukemVrytmuHraní, prožitkový tanec(24.08. 2012)

VRYTMUHRANÍ -VRYTMU TEPU SRDCE A CELÉHO VESMÍRU

Zveme Vás na prožitkové hudební hry s přírodními hudebními nástroji.
Čeká nás společné bubnování na africké bubny, budeme hrát na tibetské mísy, chřestidla, zvonečky, koncovky aj. Poznáme zvuky tradičních hudebních nástrojů původních přírodních kultur, australské didgeridoo, ústní harfu, kalimby, salašnické fujarky, zvonkohry, brumle a další nástroje. Těší se na Vás Jaroslav Galáš a Lucie Čapková

Tanec a realaxace na Sluňákově

Zveme Vás na  intuitivní tanec s orientálními prvky, šamanský tanec 4 živlů a tanec africký. Na závěr relaxace pomocí etnických hudebních nástrojů. Provázet Vás bude Lucie Čapková.

Místo: Horka nad Moravou, Centrum ekolog.aktivit Sluňákov, každá středa 16.00-17.30 a 18.00-19.30

Plakátek-Tanec na Sluňákově

Místo: Olomouc, ve spolupráci s Centrem pohybu - http://www.centrumpohybuol.cz, ul.Farského - Husův sbor, pro dospělé 18-99 let, 4. října, čtvrtek 13.00-15.00

Místo: Olomouc, ve spolupráci s Centrem pohybu - http://www.centrumpohybuol.cz, ul.Farského - Husův sbor, pro maminky s dětmi, 11. října, čtvrtek 13.00-15.00

plakátek dospělí, plakátek maminky s dětmi

Společnost pro přirozenou hudbu-akce(14.08. 2012)

Sřetnutí přítel přirozené hudby, Banská Bystrica 22.2.-24.4.2013, plakátek

Podzimní setkání SPPH, Źítková-Lokov, 27.9.-30.90.2012

plakátek, program, společnost pro přirozenou hudbu

fotky SPPH

20.11.2012-Čarovný svět zvuku-klub Maják Bojkovice, SPPH, video záznam

stránka 1 z 8  Následující strana Poslední strana