Dnes je pátek, 22. února 2019.
www.vrytmu.cz   // domů

Muzikoterapie

www. leceni-zvukem.cz - internetový obchod s nejšírším výběrem nástrojů pro celostně-holisticky pojatou muzikoterapii, léčbu Zvukem, Hlasem, Hudbou

Muzikoterapie je léčebná metoda využívající jako terapeutický prostředek vibrace, zvuk, zpěv, hudbu, rytmus. melodii, harmonii.

Existuje řada směrů a škol s různým zaměřením a využívající přednostně některé nástroje a techniky pro své účely. Záleží ovšem na každém osobně, jak tyto informace a zkušenosti integruje do své osobní práce, a jak je spojí se svojím Osobitým přístupem tak, aby klientovi či skupině mohl v daném čase a místě přinést to nejlepší ze sebe. Veškerá Dogmata jsou omezující a škodlivá a koncepty jakéhokoliv druhu jsou přínosné jen do určité úrovně. Myslím, že v současné době změn kvalit na všech úrovních, je kvalitativně nutné přednostně rozvíjet svůj osobní profesní přístup a Tvořivost.

Definice muzikoterapie podle Americké muzikoterapeutické asociace AMTA:

Muzikoterapie je předepsané použití hudby kvalifikovanou osobou za účelem dosažení pozitivních změn v psychologickém, tělesném, kognitivním a sociálním fungování jedince se zdravotními nebo edukačními problémy.

Muzikoterapie obecně vychází z interdisciplinárního přístupu několika vědních oborů a disciplín, které tvoří jeho teoretickou a praktickou základnu.

Dle mého názoru je jedním ze zásadních činitelů pro úspěšnou práci energetický přenos mezi klientem a muzikoterapeutem. Nástroj je jen hmota, Prostředník a pouze na terapeutovi, hudebníkovi a kvalitě jeho vibračního spojení s vibračními signály Tvoření Universa a energetickým polem klienta záleží, jaké eneregetické pole je schopen klientovi zprostředkovat a do jaké úrovně může působit na jeho fyzický a energetický systém a alt. na systém jeho prostředí.

Hudba je zde pouze prostředkem k dosažení jiných, nehudebních cílů. Muzikoterapie je spec.terapeutická metoda, využívající hudby a jejich vlastností k primárně terapeutickým účelům a cílům v rámci léčebného, výchovně-vzdělávacího , rehabilitačního či jiného procesu. Každá hudba léčí, je jen na osobě muzikoterapeuta jak ji využije pro prospěch klienta. Muzikoterapeut může významě ovlivnit energii a působení tvořené hudby na klienta.

Hudba, vibrace se využívá zejména v psychoterapii, hudba je v čase schopna silně působit na psychiku člověka. Klienti využívají především hudební improvizace, která je stěžejní technikou práce muzikoterapeuta. Představuje spontánní vytváření hudby pomocí hry na tělo, zpěvu a hudebních nástrojů různého typu a energetického působení. Hudební improvizace a výběr v dané chvíli a místě vhodných hudebních nástrojů umožňuje vyvolat odpovědi klientů na jakékoliv úrovni postižení - od energetických struktur na úrovni hmotného těla, až po energetické struktury duševní a duchovní úrovně, jež materiální tělo na tento svět projektují. V terapii zkoumáme jaké poselství nese hudba, jakou zvukovou informaci, vyjádření od klienta dostáváme.

Tento druh terapie je vhodný zejména pro klienty, kteří mají problém vyjádřit se verbálně a své pocity tak sdělí prostřednictvím hudby, skrze kterou zkušený terapeut může diagnostikovat problém a následně ho i řešit. Jako nástroje jsou vhodné nástroje s přirozeným alikvotním spektrem, nástroje dřevěné, nástroje používané starými kulturami, nástroje především ručně vyráběné, kvalitná nástroje různého typu, jež můžou v danou chvíli napomoci se přiblížit ke stanovenému cíli s klientem. Muzikoterapije je plně holistický proces s netušenými možnostmi léčby na všech úrovních člověka a prostředí. Není zde nástrojových a metodických dogmat jak se některé směry snaží prezentovat. Každý člověk, klient, chvíle, směr cesty k cíli potřebuje jiný a individuální přístup. Manipulace a egoistická dogmata mohou poškodit právě klienta.

I vy můžete v běžném denním životě využívat pro relaxaci a samoléčbu hudbu, zpěv, tělo. Lze používat i jednoduché nástroje jako vibračně relaxační prostředek s působením do všech energetických struktur. Je doba zvyšování vibrací na všech úrovních a vibrace-zvuky nám v tom mohou významně pomoci.

Muzikoterapie je často zaměňována s muzikohraním, muzicírováním, hrátky s hudbou. Je dobré tyto pojmy a činnosti rozlišovat. V našich programech používáme pro rozlišení pojem a programy VrytmuHraní.

Tělo člověka se podle jeho stáří skládá cca ze 75 procent z vody, u miminek, zvlášť těch nenarozených, je to až 95 %. Hraní na kvalitné přirozeně laděné nástroje a další kvalitní hudební nástroje s bohatým harmonickým spektrem, které se v muzikoterapii používají, ovlivňuje veškeré buňky v těle člověka stejně, jako Emotovy testy s vodou. Buňky orgánů, tkání, kostí, krve a další oscilují a žijí podle vibrací, které jim k životu dodáme. Vibrace-Zvuky mohou tvořit i ničit, vyvolat nemoci, ale i uzdravovat, záleží jen na nás a také na terapeutovi, pokud mu dáme důvěru...

Pro holistickou, celostní muzikoterapii je vhodné používat terapeuticky účinné hudební nástroje. Jsou to především nástroje  s přirozeným laděním a další různé kvalitní dřevěné i kovové nástroje laděné v různých modech, stupnicích, přirozených frekvencích se v muzikoterapii používají především pro bohaté alikvótní tóny (intervalové kosmické matematické tonové řady, zlatý kod, vibrační energetické šablony Vesmírného Stromu Života), jež vydávají. Alikvóty jsou vrstvy tónů, které často ani už neslyšíme a vznikají rezonancí kvalitního hudebního nástroje v dané matematické vesmírné šabloně. Vnímáme je celkově většinou jako barvu nástroje. Vibrace takových přirozených vesmírných tónů má pak silné harmonizující a ozdravující účinky na celé naše tělo i prostředí. Ale o jejich léčivému vlivu na náš organismus a prostředí není třeba se nechávat přesvědčovat, případně manipulovat že je něco lepší a něco horší. Výběr nástrojů pro terapeutickou práci není omezen, rozhodující je kalita nástroje a osobnost terapeuta. Některá směry muzikoterapie si bohužel dělají právo na určení a striktní používání pouze některých terapeutických hudebních nástrojů. Vše je jen v osobním přístupu, otevřeném srdci a záměru....

Ponořme se sami do Hudby Harmonie Vesmíru a přesvědčeme se sami na sobě, ve svých Prožitcích těla a Duše. To je co se cení, co nám nikdo nevezme, co si naše bunky pamatují a nikdo už nemůže zmanipulovat.

Hraní na přírodní, původní hudební nástroje se zesílenou produkcí prvních harmonických alikvotních tonů navíc bývá většinou poměrně jednoduché a zvládne je každý, včetně malých dětí. Muzikoterapie při používaní řady různých nástrojů a oblastí Rytmu, Melodie a Harmonie propojuje také významě pravou a levou polovinu mozku a frekvenčně harmonizuje fyzické tělo jak na buněčné úrovni, tak na energetické úrovni.

Pro muzikoterapii jsou vhodné VŠECHNY kvalitní hudební nástroje, jež nám v danou chvíli poslouží pro nejlepší službu klientovi. Jsou jen nástroje kvalitní a nekvalitní a Záměr Srdcem nebo Egem. Různé směry jež preferují dogmaticky jen určitý typ nástrojů jsou myslím na škodu celé věci a především ke škodě klientů.

Muzikoterapie jako terapie je ale jen produktem naší "civilizované" společnosti, která přirozený projev začala před dávnou dobou postrádat. V "necivilizované" přírodní společnosti není muzikoterapie jakožto řízená terapie vůbec zapotřebí, protože její prvky se používají přirozeně v každodenním životě. Možná to stojí k zamyšlení...

Terapeuticky účinné nástroje prověřené řadou terapeutů a klientů můžete nalézt na

www. leceni-zvukem.cz


Jarek

Novinky

stránka 1 z 8  Následující strana Poslední strana
Muzikoterapeutické relaxace a koncerty, léčebné koncerty(26.08. 2012)

++ V TOMTO SLOUPCI JSOU  AKCE PRO VEŘEJNOST ++


I.) Muzikoterapeutické Relaxace

Léčivá intuitivní hudba na léčivé hudební nástroje . Zazní didgeridoo, velké gongy, tibetské a křišťálové mísy, zvonky, salašnická fujara, kalimby, shruti box, djembe, šamanské bubny, brumle, zvonkohry, SunDrum, ústní harfa, kantele, dešťové hole aj. S sebou si vzít prosím dobrou karimatku a spacák. Relaxace trvá 2-2,5 h. V případě zájmu uspořádání ve vašm místě, centru.. volejte 775302166

II.) Relaxace a Léčení  Zvukem - GONGs HARMONY, RELAX HARMONY, Léčení v pyramidě

Přijďte si prožít Léčivé Zvuky a vibrace s velkými Gongy, tibetskými mísami, monochordem a dalšími nástroji.... Zaměření je především na cílené léčení fyzického a energetických těl, na obnovení Rytmů Vesmírného Stromu Zivota v nás. Na léčebné relaxace Vás srdečně zve Jaroslav Galáš. Karimatka, spacák, délka  cca 2 h. V případě zájmu uspořádání ve vašm místě, centru.. volejte 775302166

V současné době jsou akce ( kromě výrobních dílen) pro veřejnost pozastaveny

Ručně vyráběné nástroje:

www.samanske-bubny.cz

www.lecive-zvonkohry.cz

www. leceni-zvukem.webnode.cz

Muzikoterapie, Relax Harmony, Bubnování

pozastaveno

Pepova bouda Filipovice - odkaz na www.sebeleceni.eu

Pepovka I.turnus 27.-31.7.2016

Pepovka II.turnus 24.-28.8.2016


TOUR MYSTIC 2015 s Jumping Drums, viz www.jumpingdrums.cz

Bruntál, Bystřice pod Pernštejnem, Plzeň, Olomouc

Výroba šamanských bubnů 2018:

viz www.samanske-bubny.cz

výrobní dílny - reservujte si  prosím termíny dílen včas

Relaxace a léčení s velkými gongy, tibetskými mísami, monochordem..

RELAX HARMONY, GONGs HARMONY- JG

Charitativní koncerty

Akustické koncerty


Tvořivé dílny, semináře, festivaly


Napsali o nás

časopis o hudbě a hudebních nástrojích,distributor hudeb.nástrojů Music Center Praha, list 1, list 2

www.leceni-zvukem.cz

obchod s léčivými hudebními nástroji pro muzikoterapii, zvukovou terapii a samoléčení zvukemVrytmuHraní, prožitkový tanec(24.08. 2012)

VRYTMUHRANÍ -VRYTMU TEPU SRDCE A CELÉHO VESMÍRU

Zveme Vás na prožitkové hudební hry s přírodními hudebními nástroji.
Čeká nás společné bubnování na africké bubny, budeme hrát na tibetské mísy, chřestidla, zvonečky, koncovky aj. Poznáme zvuky tradičních hudebních nástrojů původních přírodních kultur, australské didgeridoo, ústní harfu, kalimby, salašnické fujarky, zvonkohry, brumle a další nástroje. Těší se na Vás Jaroslav Galáš a Lucie Čapková

Tanec a realaxace na Sluňákově

Zveme Vás na  intuitivní tanec s orientálními prvky, šamanský tanec 4 živlů a tanec africký. Na závěr relaxace pomocí etnických hudebních nástrojů. Provázet Vás bude Lucie Čapková.

Místo: Horka nad Moravou, Centrum ekolog.aktivit Sluňákov, každá středa 16.00-17.30 a 18.00-19.30

Plakátek-Tanec na Sluňákově

Místo: Olomouc, ve spolupráci s Centrem pohybu - http://www.centrumpohybuol.cz, ul.Farského - Husův sbor, pro dospělé 18-99 let, 4. října, čtvrtek 13.00-15.00

Místo: Olomouc, ve spolupráci s Centrem pohybu - http://www.centrumpohybuol.cz, ul.Farského - Husův sbor, pro maminky s dětmi, 11. října, čtvrtek 13.00-15.00

plakátek dospělí, plakátek maminky s dětmi

Společnost pro přirozenou hudbu-akce(14.08. 2012)

Sřetnutí přítel přirozené hudby, Banská Bystrica 22.2.-24.4.2013, plakátek

Podzimní setkání SPPH, Źítková-Lokov, 27.9.-30.90.2012

plakátek, program, společnost pro přirozenou hudbu

fotky SPPH

20.11.2012-Čarovný svět zvuku-klub Maják Bojkovice, SPPH, video záznam

stránka 1 z 8  Následující strana Poslední strana